Op alle in de doelstelling genoemde projecten is actie genomen.

      -   de windwatermolen is gereed. (Zie foto's)

      -   het gemeenschapsgebouw is in een aantal fases tot stand

           gekomen.

      -   32 kinderen gaan naar de dagopvang (Day-Care) dit jaar en

      -   31 kideren gaan naar de lagere school (Elementry School).

      -   Er worden elk jaar pakketten verstuurd met ingezamelde

           goederen, zoals babykleding, speelgoed, handgereedschap,

           schoolmiddelen etc.

      -   Er is een projectleider aangesteld die ter plekke alle zaken

           coördineert.

      -   Er is in 2009 begonnen met het sparen voor een vervoermiddel.

      -   Jaarlijks stimuleren wij analfabetische ouders om hun

          kansarme kinderen naar de kinderopvang, kleuterschool of

          lagere school te laten gaan. Wij trachten, indien er financiële

          belemmeringen zijn, minstens één kind per gezin te

          ondersteunen.

      -   In het gehucht Burol is een stuk grond met een half casco af te

          bouwen huis aangekocht om in later fase als multifunctioneel

          gemeenschapshuis te dienen.