Sponsoren

 

Zonder uw steun kunnen we het werk voor de kinderen in Natividad niet doen.

Laat u ze alstublieft niet in de steek! U kunt op de volgende manieren een bijdrage leveren aan een beter perspectief voor de kinderen in Natividad.

 

            1.    Ik wil een kind sponsoren voor € 20,00 per maand.

                   Ik sponsor……kind(eren).

 

            2.    Ik sponsor de vergoeding van de medewerkers in Natividad met

                   €………..

 

            3.    Ik sponsor voor algemene doeleinden ten behoeve van de

                   St. Tulong Natividad Nederland €……….

 

* de kosten van de stichting zijn nihil; globaal genomen is 99% van uw gift ten behoeve

    van de straatkinderen.                                                                                                                                                                                                                 

* uw financiële bijdrage zijn aftrekbaar van de belasting.

 

U kunt uw bijdrage storten op Giro NL80 INGB 0004.898.244 met duidelijke vermelding welk project u wilt steunen en hoeveel kinderen.

 

Indien u geen project vermeld heeft, heeft de stichting het recht de bijdrage naar eigen inzicht te verdelen.

 

 

 

 

Lieve mensen,

 

Tevens zijn wij op zoek naar mensen die per maand 5 euro willen sponseren, ter ondersteuning van het voorgangers echtpaar, opdat zij hun werk kunnen voorzetten ten behoeve van de gemeente.