Ondersteuning projectleider

 

De noodzaak van een betrouwbaar persoon, op de plek waar St. Tulong Natividad haar aktiviteiten verricht, begon steeds dringender te worden.

Zeker toen Wander en Emy voor een lange periode in Nederland moesten blijven en we toch graag wilden dat alle aktiviteiten door zouden gaan.

We hebben iemand gevonden die betrouwbaar is en betrokken bij alle aktiviteiten. Bij afwezigheid van Wander en Emy, heeft hij het projekt van de wind-watermolen begeleid en zorg gedragen voor alle andere projekten.

Hij heeft dit zeer tot onze tevredenheid gedaan, waardoor wij als bestuur besloten hebben om hem als coördinator aan te stellen. Dit tegen een maandelijkse vergoeding van 50 euro per maand. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot het werk dat hij verricht.

Graag zouden we dit bedrag verhogen. Helaas staat onze financiële positie dat nu nog niet toe.

De coördinator heeft de leiding en is eind-verantwoordelijke over alle aktiviteiten. Hij verricht alle werkzaamheden in nauw overleg met Wander en maakt van elk projekt een financieel verslag, waarin hij verantwoording aflegt voor de uitgaven.

U kunt een financiële ondersteuning geven, specifiek voor dit projekt.