Lieve vrienden van St. Tulong Natividad

Oktober 2018

 

Hartelijke groeten in de naam van onze Heer en redder Jezus Christus.

Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen, om het goede te doen, die God tevoren voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden handelen en wandelen. De tekst in Efz. 2:10 herinnert mij er aan dat wij allemaal Gods schepping zijn.

En dat wij door Christus zijn geschapen om in Zijn werk het goede te doen.

 

Het is dan ook, door jullie blijvende liefde voor Gods werk, dat wij hier aan Zijn liefde handen en voeten kunnen geven aan de arme mensen van Natividad.

Zodat ook zij de Here Jezus als redder en Heer in hun leven zullen aannemen. Duizenden woorden schieten te kort om te schrijven hoe dankbaar we zijn en in het bijzonder degenen waarderen die ons al jaren ondersteunen. Wij kennen uw naam niet, maar God wel. En God zal u allemaal hiervoor zegenen.

 

 

Balaring

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat we ze een motivatie gift hebben gegeven voor een steviger gebouwtje. En nu begint het al vorm te krijgen. De muren en het dak zijn klaar, helaas nog geen ramen of deur, maar veel kinderen hebben de nieuwe schaduwplek al gevonden.

 

In dit kleine dorp Balaring zijn heel veel kinderen. Br. Richard en zijn vrouw Zr. Glazia wonen er ook en hebben altijd een verhaal klaar over de liefde van Jezus voor de kinderen. Samen zingen ze zondagschoolliedjes en doen leuke spelletjes met hen en het echtpaar heeft zelf snacks voor ze gemaakt.

En als er iemand jarig is, dan maken ze speciaal een cake en spaghetti. Omdat de ouders van deze kinderen zo arm zijn, doen ze niets aan het vieren van hun verjaardag. De meeste ouders hebben alleen maar seizoenswerk op de rijstvelden en sommige ouders werken ver weg in het buitenland. Kinderen weten vaak niet eens wanneer ze jarig zijn.

Dus heeft het echtpaar de komende maanden besloten, dat wie er ook maar jarig is, ze voor hen als cadeau cake en spaghetti zullen maken. Zodat het kind in dit feest echt kan ervaren dat Gods liefde er voor hem of haar is en Hij werkelijk van hen houdt.

 

Ook dit jaar heeft Zr. Thess, de voorgangersvrouw, haar best gedaan kinderen van analfabetische ouders te stimuleren om naar school te gaan. Elk jaar weer zien we bij het overhandigen van schoolmateriaal, dankbare ouders die zo blij zijn voor hun kinderen dat zij dit voorrecht hebben.

 

De kinderen zijn zo blij en enthousiast dat ze met hun gevulde schooltas naar school kunnen gaan. Een moeder vertelde me, dat ze vier kinderen heeft en dat het erg moeilijk is om in alles te voorzien: het kopen van uniformen, schooltassen, schriften, pennen, potloden, en kleurpotloden.

Een oma zei dat ze dankbaar is dat haar kleinkind dit nu krijgt, haar dochter is alleenstaande moeder van twee kinderen, die niet in de behoeften van haar eigen kinderen kan voorzien.

Inmiddels is deze goede zegen ook in het dorp Balaring, zo'n 16 kilometer verder op in de bergen, bekend geworden. Ze hebben een vraag aan Tulong Natividad Nederland: "kunnen jullie ook de kinderen van ons dorp Balaring helpen? Onze kinderen willen ook heel graag met een gevulde tas naar school."

Wij beseffen dat door deze hulp heen, wij in staat zijn Gods liefde zelfs ver weg ook hen te tonen.

 

Getuigenis uit Natividad

 

Haar naam is Julie, zij is getrouwd met een bouwarbeider en samen hebben ze vier kinderen. Julie werd uitgenodigd door een huisgroepleidster, om eens naar de samenkomst in onze kerk te komen. Daar vond ze hoop en bemoediging in haar moeilijk situatie. Julie helpt haar man met het doen van extra waswerk van haar buren. Samen verdienen ze ongeveer 5 euro voor een hele dag werken. Alles gaat op de hand, geen wasmachine dus. Dit is zwaar voor iemand met hartproblemen, ze werd er ziek en mager van. Na een week in het ziekenhuis te hebben gelegen, bezochten de oudsten van de kerk haar, zij dachten dat ze spoedig zou sterven.

Maar haar geloof en hoop deelde ze met haar familie: "God is ook mijn geneesheer!" Na nog een week in het ziekenhuis te zijn opgenomen, was hun geld op. Ze was nog zo zwak en kon niet lopen. Maar haar verlangen was om naar de kerk te gaan, omdat zij daar haar hoop en kracht vond. Wij als voorgangersechtpaar hebben aan de gemeentebestuurders een rolstoel te leen gevraagd, zo dat ze naar de kerk kon gaan. De celleiders brachten haar elke zondag naar de kerk, omdat ze daar Gods aanwezigheid ervaart, dat dat haar hoop en kracht geeft.

Drie maanden later heeft ze haar kracht terug en is ze genezen, hallelujah!! En nu geeft ze haar getuigenis, ze is dankbaar voor haar Heer en zijn gemeente.

 

Vijf euro sponsors gevraagd

Zr. Thess, de voorgangersvrouw, is door de week lerares voor de kinderopvang in onze kerk. Toen we destijds met het gemeentebestuur overlegden, dat we wat willen betekenen voor met name de kinderen van analfabetische ouders in de werklozen wijk, is er met Emy afgesproken dat beide partijen hieraan evenredig zou bijdragen.

Inmiddels zijn er sinds 2002 heel vaak politieke partijen gewisseld. De huidige besturende macht heeft dominante geldingsdrang, en wil in de toekomst verkiezingen gaan winnen. Daartoe hadden ze het volgende besloten: iedere persoon die enige vergoeding van het gemeentebestuur ontvangt, dient dan ook op elke gewenste politieke samenkomst, wanneer dan ook aanwezig te zijn. Bij afwezigheid op deze avonden, zondags of door de weeks, zal dit direct financiële consequenties hebben. 

U begrijpt wel, we zijn hierover indringend met elkaar in overleg gegaan.   

Wij dienen geen enkele politiek kleur, maar dienen Hem die een ieder lief heeft. Maar dat ging wel per 1 mei 2018 in.

Nu is er een kwart minder aan inkomsten voor het voorgangersechtpaar.

Ik (Wander) geloof in een grote God die zal voorzien, vandaar de oproep voor 5 euro sponsoren.

Zodat Zijn werk onder deze kansarme kinderen verder kan en blijft gaan.

 

Wij als bestuursleden worden er opnieuw bij bepaald, hoe snel een maatschappij kan veranderen, en om staande te blijven hebben we elkaar meer dan nodig dan dat we dat nu even beseffen.

Laten ook wij onze verantwoordelijkheid hierin dragen, nu dit echtpaar deze radicale keuze moet maken, afhankelijk van Hem te zijn, die ons allen zo dierbaar is, Jezus Christus, de voleinder van ons geloof, en dit blijven delen met de wereld die Hij zo lief heeft.

 

 

 

 

Gebedspunten:

Met mij (Wander) gaat het goed.

Hoewel Emy redelijk stabiel is, wil ik u toch opnieuw vragen voor haar te blijven bidden, zodat God een grote verandering brengt in haar lichamelijke situatie.

Bid voor voldoende nieuwe sponsoren.

 

 

Giften t.n.v.

St. Tulong Natividad Nederland

IBAN: NL 80 INGB 000.4898.244

KvK Alkmaar: 37123598

www.stichting-tulong-natividad.nl