Den Helder, oktober 2011

 

Lieve vrienden van Tulong Natividad

 

We zijn inmiddels een jaar en drie maanden terug in Nederland. Ondanks dat dit jaar nog niet voorbij is, is het wel zeer heftig voor ons als familie.

 

Begin dit jaar werden we geconfronteerd met hersenbloeding bij Emy’s moeder.

Met Pasen werd Joël na 7 maanden, levenloos geboren, gevolgd door een miskraam later dit jaar en nu hebben we bericht ontvangen dat er bij mijn schoonvader, darmkanker met uitzaaiingen naar de lever is geconstateerd.

Ik moet u bekennen dat mij de moed ontbrak om een nieuwsbrief te schrijven, maar toch is er, God dank, voor deze innerlijke vrede, de zekerheid die in Hem wordt bewaard.

 

Hebr. 12:27-28 doelt op de wankele dingen, als iets dat slechts geschapen is, opdat wat niet wankel is, blijft.

Laten we daarom het onwankelbare Koninkrijk in dankbaarheid vasthouden (aanvaarden), om God zo te dienen dat hij er behagen in schept, (met eerbied en ontzag)”.

 

  

 

 

Onderwijsprojekt

Op de Filipijnen zijn inmiddels alle vakanties voorbij en de gemeente activiteiten zijn weer begonnen, de kinderen zijn alweer drie maanden naar school.

 

Zr. Thes, de vrouw van de voorganger, heeft in de werkeloze wijk, de families bezocht die het meest schrijnend zijn en hen toegezegd dat wij hen zullen helpen. Door de recessie in de wereld en de waarde vermindering van de Euro (± 15 procent) zijn we gedwongen dit enigszins te beperken. We streven er nu naar minimaal 1 kind per familie te ondersteunen die naar Day-care, kleuter- of lagere school of naar het voorgezet onderwijs gaat. Er zijn dus schoolspulletjes gekocht, zoals uniformen, schriften, potloden, schooltassen en gymschoenen.

Op dit moment hebben we de zorg van 70 kinderen, die met uw steun, ook dit jaar naar school kunnen.

 

 

 

 

 

 

Gemeente-activiteiten

Voorganger Rommel schrijft dat ze maart 2011 j.l. een survival-kamp hebben gehouden, met als doel de deelnemers vrij te zetten van innerlijke verwondingen,  pijn, en een verkeerde identiteit in God de Vader. Onze aardse vaders zijn zo anders dan God onze hemelse Vader. Dit onderwijs, helpt hen te beseffen hoe groot Gods vadersliefde is, voor hen persoonlijk is.

 

 

 

25 personen, jong en oud, uit de gemeente van Burol (onder leiding van Pastora Jenalyn)hebben deelgenomen aan het kamp. Ook hebben een paar leden uit de gemeente Lianera (onder leiding van broeder Eddie) deelgenomen.

Het is verfrissend om te zien dat ze vrij geworden zijn van hun verleden. Ze kunnen nu in alle vrijheid de  levende God te dienen en geestelijk verder groeien.

 

Gemeente Burol

De lichamelijke toestand van Jenalyn (borstkanker) is stabiel. Zij wil graag iedereen bedanken voor de financiële steun bij haar ziekte. Dit heeft tot gevolg dat de leden van deze gemeente nu heerlijk actief zijn. In totaal komen nu 60 mensen(jong en oud) naar deze gemeente. Geprezen zij de Heer.

Jenalyn maakt een plan om de grond rondom het kerkgebouwtje wat netter te maken. Ook is ze van plan een tijdelijk hek voor de opslag van stoelen te maken, zodat ze niet telkens heen en weer naar huis moeten worden gesleept. Het is haar verlangen dat het er keurig en netjes uitziet.

  

 

 

Visie voor Burol

Zij bidden dat een stuk land kan worden aangekocht.

In overleg met de vorige eigenaar blijkt dat ook het gebouw door hen is gefinancierd. De vraagprijs is 500.000 pesos, dat is ongeveer 8.500 Euro. Ze hebben al 60% van het bedrag gespaard.

Wij als bestuur, hadden gedacht het bedrag in twee keer te kunnen betalen, maar de eigenaar eist dat het bedrag in één keer wordt betaald. God weet het en wij bidden dat Hij voor een uitweg zal zorgen

 

Gemeente Lanera

De gemeente in Lanera groeit ook, ze hebben opnieuw een survival-camp gehouden en wel op de laatste zaterdag in augustus. Deze keer komen de meeste leden van gemeente Lanera en zes mensen van het dorpje Talabutab Sur. Er zijn 21 deelnemers, waarvan de meesten volwassen zijn. Om het te organiseren, waren  er die dag ongeveer 60 mensen aanwezig. Zij zorgden voor het onderwijs, voor het eten koken en zij dienden. Met elkaar maakten zij deze dag tot een overwinning voor Hem.

Tijdens het camp werden zij bevrijd en voelden zij de vrede in hun hart, als zij hen vergaven die hen pijn hadden gedaan. “Halleluja”, roepen ze dan.

 

De gelovigen zijn zo enthousiast om God te willen dienen, dat zij met elkaar een garagevloer van cement voorzien. Deze is ongeveer 10 meter lang en 3 meter breed. In deze garage, gelegen naast het huis van broeder Eddie Marzan, kunnen 30 tot 40 mensen samen komen. Het gaat hier om een tijdelijk onderkomen.

 

Ze genieten van Gods aanwezigheid. Deze pasgeboren gemeente bestaat uit 30 personen die hier geregeld naar de samenkomst komen.

De gemeente van het kleine dorp Lanera staat in brand voor de nieuw gevonden liefde van Christus.

Ze zijn dorstig naar het levende water van Gods woord. Ook houden ze krachtige gebedsavonden voor mannen en vrouwen.

 

Vlag-ceremonie

Onze gemeente is actief betrokken bij de vlagceremonie van het stadhuis. Dit gebeurt elke eerste maandag van de maand. Wij mogen dan Gods Woord uitdelen

Door deze gelegenheden hebben we een goede relatie gekregen, om stads- en het locale bestuur te beïnvloeden met ware Woord van God. Wijzelf verleggen nu onze aandacht naar de bestuurders en wethouders en van andere leefgemeenschappen om de redding van Christus met hen te delen. Ook spreken we met jongere- en senioren groepen over normen en waarden van uit Gods Woord.

 

Gemeente-visie

Hun doel is de dorpjes Bato, Burol, Natividad, en Pula, te bereiken met het evangelie van Christus.

 

Over ons in het dorp.

We houden in onze gemeente voortdurend bijbelstudies.

Binnenkort doen 8 personen examen. Ze hebben elke week 2 ½ uur onderwijs gekregen en zijn tot het einde toegewijde leerlingen.

 

 

 

Gebed:

-           Dank God voor de nieuwe bekeerlingen.

-           Bidt voor wijsheid, wie aan het team kan worden toe- gevoegd, om in dorpen Burol en Lianera tot zegen en opbouw te zijn.

-           Bidt voor financiële ondersteuning voor de aankoop van het stuk grond in Burol.

-           Bidt voor gezondheid van Gods kinderen in en rondom Natividad nu de koele regen- en typhoonperiode is aangebroken.

-           Bidt voor Emy die nu in de Filipijnen is om voor haar ouders te zorgen.
-           Bidt voor Samuel, de zoon van de voorganger, die een brommerongeluk heeft gehad.