Den Helder, oktober 2010


 

Lieve vrienden van Tulong Natividad


 

We zijn inmiddels twee maanden terug in Nederland en we konden jullie een terugblik presenteren op zaterdag 18 september j.l. in de Verkenningston:

Dat wat God het afgelopen jaar door ons heen (vrienden van Tulong), voor het dorp Natividad tot stand heeft kunnen brengen.

Onze ervaring was, dat het als een familie reünie van Godskinderen werd ervaren, het is heerlijk om elkaar weer te zien en te spreken.

Het is een voorrecht, om door een presentatie heen te laten zien, nadat de moeilijkheden overwonnen zijn, hoe Groot Gods Zegenrijke omvang is, als we kijken hoe groot Zijn Huis is geworden, Psalm 133:3b - Want daar gebiedt de Here de zegen, leven tot in eeuwigheid. (NBG)

 

 

Foto Gemeenschapshuis


Het gebouw is nu voor ongeveer 85 procent klaar, we hebben nog vier grote deuren nodig die de kerkzaal kunnen afsluiten van de rest van het gebouw. Het hele gebouw moet nog worden voorzien van een plafond als warmte isolatie, omdat aan het einde van de ochtenddienst bijvoorbeeld het metalen dak ongeveer 60/70 graden warm wordt.

Je hebt dus een grote radiator van 450m2 in de vorm van een metalen dak boven je hoofd bij een dagtemperatuur van 32 gr C.

Nu heeft het gebouw overal nog een ruwe beton vloer. Maar we willen graag de Day-Care ruimtes waar de kinderen dagelijks naar school gaan en de kerkzaal van een tegelvloer voorzien, zodat de kinderen er heerlijk op kunnen spelen.

Ook is het gebouw nu cementgrijs, het moet nog helemaal van binnen en buiten worden geschilderd.

U ziet, er is nog veel werk te doen.

 

Voor de kinderen in de Filippijnen is het schooljaar al op 1 juni 2010 begonnen.

Het Ministerie van Onderwijs heeft de verplichting om in het laatste jaar van de kleuterschool, drie boekjes af te geven. Dit zijn lezen, taal en rekenen. Dit moet per kind worden aangeschaft. Het gaat om een bedrag van €11, dat de ouders in tien maanden moeten terug betalen.

Het leuke is dat de ouders niet willen dat de kinderen de boekjes mee naar huis nemen om er thuis in kleuren. Nee, het blijft achter in de Day-Care ruimte, zodat het mooi en heel blijft. Leuk hè?

De voorgangervrouw heeft een aantal schrijnende gezinnen bekeken, die financiële steun nodig hebben, om hun kinderen naar de lagere school te laten gaan.

Emy heeft hun nog toegesproken en ze heeft vertelt dat het belangrijk is om goed hun best te doen op school.

Zo zullen hun ouders heel trots op hun kunnen zijn.

Alle kinderen zijn nu voorzien van schoolbenodigdheden.

Voor dit schooljaar hebben we 71 kinderen, verspreidt over Day-Care, lagere school en voortgezet onderwijs die we als stichting ondersteunen.


 

Foto Day-Care Schooltassen


In de afgelopen zes weken heeft zich een bepaald nieuw probleem ontwikkeld. Maar dit zal ook nieuwe mogelijkheden geven. Ik zal u het proberen uit te leggen.

Zo’n vier jaar geleden namen we deel aan een tweetal bezinningsdagen, waar we Jenalyn hebben leren kennen. Tijdens deze twee dagen heeft het constant tropisch hard geregend.


 

Foto Jenalyn


Jenalyn had een klein keukentje buiten, maar er moest voor zo’n dertig mensen gekookt worden en al het kookgebeuren gebeurde buiten. Zij was twee dagen doorgeregend, maar zij diende ons met een grote glimlach.

Jenalyn is pastora en geeft leiding aan een kleine gemeente. Het zijn mensen die uit het midden van de Filippijnse archipel komen; zij spreken een ander taal. We zouden het kunnen vergelijken met Zeeuws of Fries.

Met enige trots liet zij het in aanbouw zijnde nieuwe kerkgebouw zien. Het zijn een aantal betonnen kolommen met een dakframe. Al jaren zijn zij hiermee bezig , elke keer weer een klein stukje.


Twee jaar gaan voorbij. Pastor Rommel en ik worden door haar gevraagd om voor haar moeder te bidden.

Ze is opgeven door het ziekenhuis, omdat er geen geld is voor een chemo kuur.

Wij troffen in een duister kamertje haar moeder aan.

Ik vroeg de voorganger om voor haar te bidden, maar hij zei, dat ik het moest doen.

Ik ging aan het hoofdeinde zitten, en vroeg haar naam. Ze heette “Ginalyn”.

Haar man kwam aan te voeteneind zitten, ik pakte haar hand en het leek wel een elektrische ontlading. Ze was op dat moment maar half bij bewustzijn, af en toe zakte zij weer dieper weg. Mijn geest schreeuwde naar mijn hemelse Vader: wat is Uw Wil in deze situatie en wat wilt U dat er gezegd wordt. Zonder te beseffen zei ik tot haar: “Ginalyn, de Vader roept je, ga naar Zijn Huis, Hij wacht op jou”! Zij kwam even later uit de halve bewusteloosheid en zei mij: “Wander bedankt voor je gebed”.

Tien minuten daarna gingen we, pastor Rommel en ik samen weer naar huis.

Ginalyn vroeg aan haar man, waarom het zo donker in de kamer was. Daarop deed haar man de klapluiken open om het licht naar binnen te laten schijnen. Ze vroeg haar kinderen binnen te komen om afscheid te nemen. Even later werd Ginalyn door Hem thuis gehaald.

 


 

 Foto samenkomst Burol


Twee jaar gaan voorbij, Jenalyn neemt contact op met Pastor Rommel. Zij vertelt dat er bij haar borstkanker is geconstateerd net zoals bij haar moeder.

Zij zocht een geestelijk onderdak, voor haar zelf en hen die aan haar geestelijke zorg zijn toevertrouwt, hen die destijds haar moeder hielpen.


 Alsof dit niet genoeg was..werd haar ook verteld dat de hoofdsponsor in Amerika was overleden. Ook dat het land waarop het kerkgebouwtje nu staat zal worden verkocht.

Zij vroeg aan Rommel of de vrienden van Tulong Nederland in staat zouden zijn om dit stuk grond van 700m2, voor Hem te kunnen behouden.

Ik heb dit tijdens de presentatie gezegd en nu weer, we laten het niet roven!

Het bedrag dat hiermee gemoeid is, is € 5500.


 

Afgelopen zondag heeft de overdracht van de kerk, naar “Jesus Touching Lives” plaatsgevonden. Niet alleen de gemeente maar ook het kleine dorpje Burol werd uitgenodigd; de kerk was te klein.

De voorganger zei tegen mij, “ Wander wat een bijzondere zalving was er aanwezig, door Zijn aanwezigheid kwamen twintig mensen naar voren, die Hem aannamen als hun Heer en Heiland, Halelujah!”

Een van de buren niet ver van het kerkje vandaan, vertelde dat hij in Saoedi Arabie tot wedergeboorte was gekomen. Zijn ogen straalden van vreugde nu er een gemeente was van wederom geboren Christenen in zijn dorp.

Inmiddels heb ik de voorganger gevraagd of we het bedrag in twee keer kunnen afbetalen, zodat we dan ook een rechtmatige eigendomstitel bezitten.

Door hun is ook gevraagd om een elf afdekzeilen van 3 bij 4 meter. Dit om de mensen tegen de regen en de zon te kunnen beschermen, maar ook zodat er meer mensen bij kunnen.

De afdekzeilen zijn al weer ingepakt en op weg naar de Filippijnen.

 

 

Foto overdracht kerk naar "Jesus Touching Lives"

 

Lieve vrienden van Tulong Natividad, het is een voorrecht om dit zo met jullie te kunnen delen. Als God tot u gesproken heeft door middel van deze nieuwsbrief, volg dan Zijn hart en zegen de ander met uw gebed en financiële hulp.