Lieve vrienden van Tulong Natividad

 

Natividad.

 

Hartelijke groeten in genade van God en Zijn barmhartigheid, aan alle broers en zussen in Christus. Ook al ken Ik u niet persoonlijk, maar door uw overvloedige ondersteuning, zijn wij in staat te volbrengen wat God in ons hart geeft,. Uit het diepst van ons hart willen we God danken voor die overzeese families in Jezus Christus die deze levens-veranderende gemeenschap ondersteunen. Dat God u in alle opzichten u meer en meer zal zegenen!

 

 

De zegen van het afgelopen halfjaar is dat we onze eigen keuken en eetgelegenheid konden gaan bouwen.

Dit is voor ons als leiders van veel nut, maar ook ieder lid van de gemeente, we eten samen en hebben onze koffie tijd, kletsen, vergaderen, hebben er bidstonden en mannen en vrouwen ontmoeting-samenkomsten. Maar ook andere leden van andere gemeentes in het lichaam van Christus, hebben met ontzag voor God en zijn verbaasd op welke wijze we gezegend zijn in onze kerk. Een voorganger benaderde mij en zei "Ik vind uw keukenruimte een geweldig ontwerp en ga die kopiëren.

 

 

 

 

 

Wij vieren dit jaar ons 15 jarig bestaan van onze kerk met het thema: Psalm 23:6 U geeft mee verlossing en liefde altijd en overal, ik zal bij U zijn in Uw tempel, mijn hele leven lang. Het is echt een manifestatie van God, Zijn genade en goedheid van zijn onvoorwaardelijke liefde aan ons.

Ik herinner me de ontstaansgeschiedenis van onze kerk beginnende met 2 of 4 families. Zij gingen naar de markt om een dienst te houden en huurden later een huis voor een samenkomst. De reis ging verder en toen leerden wij Wander & Emy kennen. Daarna verhuisden we naar het bamboekerkje.

 

 

 

 

Ik weet nog dat Wander met ons in gesprek ging en ons vertelde: "Droom Groot, we hebben een Grote Vader in hemel ". Ook herinner ik me de uitspraak "De Relatie groeit als we doorgaan met liefhebben in het dienen van Christus, ongeacht de capaciteit die God ons toevertrouwd.

 

 

 

 

Vandaag zien we terug hoe God ontzagwekkend Goed is. Uit enkele gezinnen zijn we uitgegroeid tot een kerk en hebben we een andere kerk gesticht in het dorpje Burol. We gaan in het komende jaar een baanbrekende campagne voeren voor de opening van een nieuwe gemeente in de stad Munoz in Malayantok. Wij heten hun speciaal welkom tijdens onze 15de verjaardag als één van de hoogtepunten van de viering.

 

 

 

 

Burol

 

Met Pastora. Jenilyn, gaat het ook prima. Ze is vurig in de Heer en motiveert de mensen om Gods huis te bouwen. Zo is nu de vloer gecementeerd en de muren zijn opgetrokken. De ramen en de toegangsdeur zijn een project voor het komende jaar.

Ook was Jenilyn begonnen met het werk in Gapan maar moest weer stoppen door gebrek aan middelen om voor Christus te pionneren.

Momenteel is ons gebed: Heer, wat moeten we doen? Er is namelijk een familie evenals andere gelovigen, die graag wil emigreren. Zij boden hun woning aan om Gods Werk in Gapan voort te zetten. Het dorp Gapan is drie kwartier rijden vanaf ons dorp Natividad.

 

 

 

 

 

 

Den Helder, november 2014

Lianara

 

 

Ook wij hebben af en toe verdriet. De jonge gemeente Lianara heeft tot onze verbazing, teleurstelling en verdriet besloten zelfstandig verder te gaan.Wij hebben hun gezegend op de weg die zij met God gaan.

 

 

Mini lening

 

Een van de broeders uit onze gemeente, heeft een tweejarig contract erop zitten bij een frisdrankfabriek in Nigeria (Afrika). Hij heeft deze baan aanvaard om zijn familie te kunnen onderhouden. Daar heeft hij gedurende deze tijd tot drie keer toe de ziekte malaria heeft gehad. Hij wilt er nu niet meer naar terug. In het buitenland mistte hij erg God persoonlijke aanwezigheid in de diensten. Hij heeft nu van het overgehouden geld een motor met zijspan gekocht.

In de Filippijnen wordt dit een kulong-kulong genoemd.

 

 

 

 

Hij wilt graag een kleine vis distributiehandel opzetten voor de omliggende dorpen. Met de opbrengst kan hij zijn gezin onderhouden. Op zondag kan hij met dit vervoermiddel mensen ophalen en naar de kerk brengen. Maar geld om vis aan te kopen is er niet. Wij als stichting hebben hem een startkapitaal van € 400,00 geleend voor een periode van een jaar. Heel bijzonder om van de voorganger te horen dat hij met betraande ogen zei, dat er iemand in deze wereld is die om hen geeft. Vooral voor hen die geen ouders meer hebben, zijn wij als bestuur zeer dankbaar om dit namens u te doen!

 

 

Gemeente Raad

 

Het stadsbestuur van Natividad heeft onze Gemeente erkend, dat zij oprecht mee helpt in het toepassen van Gods goedheid voor de gemeenschap. Zo gebeurde het dat onze vrouwelijke burgemeester ook een gelovige (Methodist) in Christus is. Zij ondersteunt het programma "Herontdek Gods morele normen & waarden". Dit programma wordt voortdurend aan alle mensen en scholen doorgegeven.

 

 

 

 

Ook het stadsbestuur heeft onze kinderen te gezegend met nieuw speelgoed, gezondheid en sanitair kids. maar ook een bijna nieuwe TV en Dvd’s om educatieve films te bekijken. Ook hebben ze aan de zijkant van het gebouw een gelegenheid gemaakt om handen te kunnen wassen. Ze hebben zelfs toegezegd om twee maanden voeding te geven voor de kinderen, als steun aan hun persoonlijke gezondheid.

 

 

Uitdagingen

 

De eerste uitdaging waar we in 2015 mee worden geconfronteerd.

Het kerkgebouw heeft drie lokalen. We worden er bij bepaald dat het noodzakelijk is om de vloer af te maken met graniet tegels. Het is in de Filippijnen één van de meest gebruikte materialen in een kerkgebouw. Deze wordt verkocht op de markt. Het materiaal is dik en krasvrij.

De seminars en jeugdkampen kunnen dan hier comfortabel plaatsvinden.

Deze zijn meestal zomers en we zetten dan ventilators neer en matrassen op de vloer.

De tweede uitdaging is de omheining van onze kerk dat aan beide zijden aan vervanging toe is.

 

 

 

 

 

De derde uitdaging is een dieselgenerator [25 kW]. Als het windstil is, betekent dat we geen water oppompen omdat onze watermolen niet draait.

Als er dan ook nog geen elektriciteit is, is er een bijna ondragelijk hitte. Het klimaat hier is aan het veranderen en we moeten ons hierop voorbereiden.

Even iets over onszelf

Met mij (Wander) gaat het goed

We zijn weer een jaar verder. Emy’s situatie is niet veranderd.

Binnenkort gaat ze voor een tiendaagse slaaponderzoek in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.

Ik wil u vragen om voor ons te blijven bidden.

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot willen wij als bestuur van Tulong Natividad Nederland u bedanken voor uw geweldige steun in de afgelopen tijd.

 

Gebeds punten:

- Wilt u mee bidden dat we de komende uitdagingen in 2015 voor hen kunnen gaan realiseren.

- Het voorrecht dat God ons wilt gebruiken om de mensen in de Filipijnen te zegenen.

 

 

 

Giften t.n.v.

St. Tulong Natividad Nederland

IBAN NL 80 INGB 000. 4898244

KvK Alkmaar 371.23.598