Den Helder, 22 november 2006.

 

Lieve vrienden,

 

Voor wie Hem liefhebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen (de Filippijnse kinderen).Rom.8:28.

Dit geloven wij en hiermee bemoedigen wij elkaar, als er periodes zijn van “niet begrijpen”. Het kan een “tijdelijke”, geestelijke of fysieke verduistering zijn, die het zicht op Hem belemmeren.

Wat we zeker mogen weten is dat Gods woord zegt, dat na die moeilijke momenten, Zijn ochtendgloren aanstaande is. Dit hebben wij de afgelopen periode opnieuw mogen ervaren. Zijn werk voor ons, in en door ons, gaat onverminderd door. Hij zelf staat daar garant voor.

 

Dit zien we in alle gebeurtenissen rondom de crèche (Day-care). Er zijn gesprekken gevoerd met de lokale bestuurders, die de ontwikkelingen hebben gevolgd. Zij zijn er ook bij gebaat dat deze kinderen via de crèche de weg naar de kleuter- en basisschool vinden. De dames Thes (voorgangervrouw) en Weng die samen elke dag de crèche leiden, hebben van de lokale bestuurders een training aangeboden gekregen. Op deze training leren zij dan problemen bij kinderen sneller te ontdekken en bij te sturen. Wij zien dit als een bevestiging.

Onze Hemelse Vader laat het lokale bestuur langzaam inzien dat wij elkaar kunnen helpen in deze situatie. Zij hebben op hun beurt het wijkgebouwtje ter beschikking gesteld aan onze crèche (Day-care).

Het gebouwtje is inmiddels schoongemaakt en extra leuk aangekleed. Alle stoelen en tafeltjes zijn van de kerk naar het wijkgebouw overgebracht. 25 Kinderen hebben het nu dagelijks reuze naar hun zin, dankzij uw steun. Hiervoor onze dank aan Hem en u.

 

De kleine evangelische gemeente “Jezus Touching Lives” is nu al weer te klein, ondanks de verbouwing in augustus om meer zitplaatsen te creëren in de kerk. In het laatste telefoongesprek met de voorganger, vertelde hij dat de buren het niet zo leuk vinden al dat lawaai van de muziekoefeningen, de kinderen en de gemeenteleden. Hij vertelde ook dat zij inmiddels met 70 personen zijn en dat zij niet meer in de kerk passen. We hebben dus een groter gebouw nodig. Als wij dit alles overzien, moeten wij onze Hemelse Vader glorie en eer geven. Hij is getrouw aan Zijn Woord en voert het ook uit. Halleluja.

 

De operatie aan mijn linker oog heb ik inmiddels achter de rug. Begin november ben ik weer terug geweest voor controle. De ontsteking is weer over, hoewel ik zelf geen verbetering bemerk, waren de doktoren tevreden over de huidige situatie. De totale genezing kan nog wel 2 tot 3 maanden duren. Medio januari moet ik weer terugkomen voor controle.

 

Lieve vrienden, de tijd snelt door 2006 heen en wij zijn al weer bijna een jaar verder. Beter gezegd, een jaar dichter bij Zijn terugkomst. Wij als bestuur van TNN willen jullie op de eerste plaat bedanken voor geestelijke, maar ook financiële steun. Wij wensen u Gods rijke zegen toe tijdens de kerstviering en in het komende nieuwe jaar 2007.

 

Gebedspunten

-        De crècheleidster Weng is bevallen van een tweede dochter. Bidt voor een spoedig herstel.

-        Nu de ouders zien hoe hun kinderen (ten goede) veranderen, bidden we dat ook de ouders de        liefde van de Here Jezus zullen gaan zien en toelaten in hun hart.

-        Gebed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de voorganger en zijn gezin.

-        Het nieuwe gebouw kan alleen tot stand komen als God gaat voorzien in de financiën.

-        Gebed om een verlangen bij de diverse gemeentes in het dorp,voor onderling eenheid,

-        We vragen gebed voor volledig herstel van het linker oog van Wander.

-        Bidt dat wij Gods tijd zullen verstaan, om naar de Filippijnen af te reizen.

 

Lieve groeten,

Wander en Emy van Polen.