Den Helder mei 2019

 

Lieve vrienden van Tulong

 

Natividad

Het is alweer een tijdje geleden, het is dus goed om even bij te praten over de situatie in Natividad op de Filipijnen.

 

In Hebr. 14:16 staat: "Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen; om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke week houden wij met de ouders en jeugd van de gemeente op woensdagavond onze bidstond. Maar ook houden we eens in de drie maanden een gezamenlijke lofprijs- en aanbiddingsavond met de kleine gemeente uit Burol en Balaring. Samen zijn we sterk in het lichaam van Christus. Het is heerlijk samen te zijn en Zijn aanwezigheid te ervaren. Wij pleiten voor genezing van zieken en wat we dagelijks nodig hebben. Maar ook voor onze persoonlijke gezondheid en kracht om ons werk te doen. 

 

Kimuel

Een getuigenis van Zuster Tesang en haar man Broeder Fernan: op de gebedsavond vertelde zij over haar zoon Kimuel die ziek is, hij lijdt aan depressies, waarvoor hij dure medicijnen nodig heeft.

Van de arts mag hij zijn medicatie verminderen. Kimuel is een actieve jongen die graag hard werkt (zijn vader is schilder) om zijn ouders te helpen.

Kort geleden gebeurde er iets vreemds, Kimuel raakte in zichzelf gekeerd en staart niets ziend voor zich uit. Hij heeft geen controle meer, en vraagt aan iedereen: "Wie ben jij?"

Zijn ouders hebben mij (de voorganger) en de gemeenteleden gevraagd om te komen bidden, zij wonen immers twee dorpen verderop.

De depressie van de jongen uit zich vooral door de drang naar naakt- en fysiekgedrag.

Twee sterke mannen kunnen hem nauwelijks in huis in bedwang houden. Voor de ouders is dit een hele moeilijke situatie.

Na enkele dagen ben ik weer op bezoek gegaan, het duurde meer dan drie minuten voordat hij mij herkende en me omhelsde. 

Ik begon voor hem te bidden, toen heeft hij mij losgelaten en is in slaap gevallen. Na een tijdje weer wakker, begint hij weer voor zich uit te staren.

De volgende dag zijn we met hem naar de stad gegaan. Dat is een uur reizen. We hebben daar een psychiater bezocht en zijn situatie uitgelegd. Hij moest weer terug naar de oude medicatie om hem tot rust te laten komen. Het proces van herstel is niet makkelijk. Ondanks dit alles zijn we toch voor hem blijven bidden en geloven dat God Kimuel zou aanraken.

Elke woensdagavond bidden we voor hem. Wij prijzen God en verwachten dat Hij machtige dingen gaat doen in het leven van Kimuel. Op een dag, onverwacht, komt hij na een maand met zijn normale verstand uit de depressie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij komt weer op de bidstond met een glimlach op zijn gezicht en herkent weer iedereen in de gemeente. De volgende zondag was hij in de samenkomst. Hij bedankte God voor het hertstel en bedankte de gemeente. Gaf toen iedereen een hand en bedankte speciaal diegene die trouw voor hem hadden gebeden. 

Kimuel is nu weer samen met zijn vader in Manilla aan het werk gegaan. Wij als gemeente hebben het voorrecht gehad hen te mogen steunen met liefde en hulp als de ware familie van Christus.

 

 

Kerkvloer

 

Ons kerkgebouw in Natividad is 2010 gebouwd. Maar het is nog lang niet klaar zoals we dat graag zouden willen. Negen jaar hebben we moeten wachten en sparen om de kerkvloer en de gang te kunnen gaan betegelen. Al die jaren hebben onze gemeenteleden trouw de betonnen vloeren schoongemaakt.

Het is niet zo gemakkelijk zo'n ruwe vloer schoon te krijgen, er blijft zoveel stof in het cement vastzitten.

 

 

De oudsten en de gemeenteleden hebben met elkaar afgesproken, dat ze twee keer per jaar na elke oogst een gift zouden kunnen geven. Een uitdaging voor iedereen om mee te helpen, vrijwillig, want alle kleine beetjes helpen.

Het doel is 200.000,-- Pesos voor de kerkvloer. Iedereen is enthousiast om mee te helpen dit doel te realiseren. Afgelopen december 2018 hebben wij ongeveer 175.000,-- Pesos bij elkaar gespaard, dat is omgerekend ongeveer 3.000,-- euro.

Dit is voor het aankopen van vloertegels en cement voor de kerk.

 

 

Wij willen in het nieuwe jaar beginnen met dit vloerproject en op God vertrouwen dat Hij in het overige gaat voorzien. 

Ik (Rommel de voorganger) heb Wander gemaild over onze plannen. Hij is blij met onze inzet en toewijding, hij vroeg hoeveel het hele vloerproject zou gaan kosten als de gang ook gedaan zou worden.

 

En daar was ons antwoord op onze gebeden: niet alleen de kerkvloer maar ook de gang van de kerk. Prijs God, iedereen is zo blij en dankbaar bij het horen van dit goede nieuws. Toen de kerkvloer eenmaal gelegd was, en we met de gang wilden gaan beginnen, bleek er een grote bult in de vloer van de gang te zitten, van meer dan drie centimeter hoogte.

Wat weer onverwacht extra werk opleverde. We hebben vijftien vierkante meter vloer met de hand moeten uithakken en opnieuw moeten aanleggen.

Gelukkig is het allemaal goed gekomen. Wij zijn zo dankbaar met jullie ondersteuning en dat we hierin echt niet alleen staan, maar weer door jullie zijn geholpen.

Nogmaals hartelijke dan voor jullie financiële hulp en steun.

 

Het is nu prachtig om te zien hoe het geworden is. En o, wat genieten wij van dit mooie resultaat.

God is werkelijk goed voor ons.

 

 

Balaring

Het echtpaar Richard en Glazia uit onze gemeente helpen ons met het evangelie te brengen in het dorp Balaring dat aan de rand van het gemeenschapsgebied van Natividad ligt. Zij laten hen zien dat God niet alleen van grote mensen, maar ook van kleine kinderen houdt. Zodat Hij grote dingen kan gaan doen in deze jonge levens.

Elke zaterdag komen er zo'n dertig kinderen die graag naar de Bijbelse verhalen willen luisteren bij ons in het kleine gebouwtje.

Gezien hun leeftijd maken we er drie kleinere groepjes van zodat een ieder op zijn niveau kan begrijpen dat zij gewild, geliefd en door God aangenomen zijn in de Here Jezus. Vaak maken ze zelf na het verhaal leuke werkjes, waar ze trots op zijn, want zij gaan niet naar school en vinden een kleurplaat en kleurpotloden heel bijzonder.

De reden dat wij dit op zaterdag doen, is dat het gebouwtje veel te klein is om op zondag met iedereen te kunnen samen komen.

Dus komen de kinderen op zaterdag, zodat de ouders op zondag rustig naar Gods Woord kunnen luisteren. Op zondag komen er ongeveer vijftien ouders samen, dat lijkt niet veel, maar de meeste mensen moeten op zoek naar geld voor eten en zijn daardoor vaak gedwongen om ook op zondag te werken.

  

Het is hier nu verkiezingstijd, de burgemeester en de vice burgemeester hebben gevraagd of zij eens een kerkdienst mochten meemaken. Die zondag had zuster Tesang de leiding in de samenkomst en zij heeft haar getuigenis over de gehele situatie van zoon Kimuel verteld.

Als wij Gos maar onder alle omstandigheden blijven vertrouwen en geloven dat Hij, Almachtige, in staat is het onmogelijke mogelijk te maken. Immers voor Hem is niets te wonderlijk.

Zij vertelde hoe de gemeenteleden van Jesus Touching Lives Church, hen gedurende deze periode hebben ondersteund met gebed en hulp.

Na afloop gaf zij beide mannen de gelegenheid iets te zeggen en zij bedanken de kleine gemeenschap, ze waren zichtbaar aangeraakt door de echtheid van ons geloof.

Daarom willen ook wij zichtbaar aan ons kleine gebouwtje blijven bouwen. Want voor onze volgende uitbreiding hebben wij 500,-- euro aan materiaal nodig.

Willen jullie ons ook hierbij helpen? Zodat er voor iedereen die dat maar wil, een plaatsje is.

Want God houdt van ons allemaal!

 

 

 

 

 

Gebedspunten:

Bidt voor het voorgangersechtpaar en hun team.

Voor geestelijke bescherming en lichamelijke gezondheid, zodat zij Gods werk kunnen blijven doen.

Bidt voor voldoende nieuwe sponsoren.

 

 

 

Giften t.n.v.

St. Tulong Natividad Nederland

IBAN: NL 80 INGB 000.48.98.244

KvK Alkmaar: 371.23.598

Website: www.stichting-tulong-natividad.nl