Den Helder, juni 2013

Lieve vrienden van Tulong Natividad

 

 

Wij groeten u in de wonderbare naam van onze Here Jezus Christus vanuit Natividad.

 

In Gen. 39:5 zegt de tekst “de zegen des Heren rustte op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld”.

 

 

 

Elk jaar heeft twee oogstfeesten zomer- en het regenseizoen, voor het afgelopen oogstseizoen hadden we gepland om de voorgevel van de kerk te schilderen, voor dit project hebben we een bedrag van 25.000 pesos  (500 euro) nodig voor verf, verfmaterialen en arbeidsloon.

De voorganger daagde de gemeenteleden uit om op God te vertrouwen als hun voorziener.

 

 

 

 

 

We hebben deze keer het anders gedaan dan de vorige keer waar ieder zijn deel van de oogst bracht; de één gaf rijst, de ander groenten, tomaten, kippen en zelfs een geit.

Wij hebben deze keer elk gemeentelid één kleine envelop gegeven voor de opbrengst van hun oogst materialen en zagen uit naar hun reacties. Die was geweldig.

 

Eén ouderechtpaar was niet naar de zondagochtenddienst gekomen, maar in de middag kwam zij de envelop als hun aandeel aan het verfproject brengen, ze schaamde zich, zij hadden 1000 pesos (20 euro) toegezegd, maar het is maar 500 pesos geworden, ze vertelde dat dit kwam doordat haar man ziek was geworden, toch beloofde ze haar belofte te houden als het weer beter met hem gaat.

 

 

De gehele jeugdgroep heeft met een basgitaar gegeven, wat een zegen. Ons volgend project is het vervangen van het oude drumstel voor een nieuwe.

 

 

De zuster die de leiding had bij het verzamelen van deze collecte, gaf mij als antwoord, “Geef God de eer”, hoe de kleine gemeente heeft geantwoord op de behoefte van kerk.

 

Binnen moeten ook nog wat dakspanten worden bijgewerkt i.v.m. roestvorming.

Nu zijn we bijna klaar met de voorgevel van de kerk, we zijn van plan om een naam op de bovenste beton balk van de kerkmuur te plaatsen zodat dit door mensen goed te zien en herkennen is.

 

 

 

 

Als mensen onze kerk voorbij rijden denken ze vaak dat het een groot gebouw is voor opslag, met een tweede etage.

We hebben gevraagd wat het kost om onze naam in dertig cm grote letters te laten maken van roestvrijstaal. Dat koste 1200 pesos (25 euro) per letter en daar hebben we er twintig van nodig, het werd ons al met al een beetje te veel geld, we kiezen nu voor eenvoudige geschilderde letters aan de voorzijde van ons gebouw.

 

Ook wij hebben onze uitdagingen, in onze jeugdbediening worden we geconfronteerd dat veel jeugdleden nu moeten gaan werken en door tijdgebrek verlaten zij deze bediening. Gelukkig, sommige vragen hun werkgever voor een vrije dag om hun zondagsschool-bediening voort te kunnen zetten. Bidt dat God nieuwe jeugdleiders zal geven, die met een toegewijd hart Hem zullen dienen.

 

 

We moeten doorgaan met het opleiden van leiders om het werk te kunnen voortzetten, andere voornamelijk ouderen worden zwakker en soms ziek. Maar ondanks deze problemen brengt God steeds nieuwe bekeerlingen. Op onze laatst gehouden familiedag op 28 april hebben we twintig mensen kunnen dopen, waaronder de echtgenote van een zuster uit de gemeente. Zij heeft meer dan tien jaar voor haar man gebeden, dat de Heer hem zal redden, en eindelijk is het nu zover. Wat geweldig dit in je late zeventig jaar te mogen meemaken, God is goed.

 

 

 

 

 

Ook hebben we twee families kunnen verwelkomen in het gezin van God, waar zij de blijdschap en vreugde in de Heer vonden.

De vader van het gezin vertelde mij, wat ben ik dankbaar dat God zo liefdevol en vergevend is, voorheen was mijn leven een irritante herrieschopper en ruziemaker, als iemand met me argumenteerde kreeg hij snel een paar klappen. Maar nu gebeurde hetzelfde met hem, hij kreeg klappen van iemand die dronken was, hij vertelde, vredig, reageerde ik niet terug.

Hij zei, de Heer zal deze persoon aanraken die mijn pijn heeft gedaan, en twee maanden later komt deze persoon tot de Heer, wat is God toch geweldig.

Hij eindigde zijn getuigenis met deze woorden; God controleerde even of de verandering van binnen wel had plaatsgevonden en ja hoor, het is gebeurd, Halleluja amen.

 

 

Zr. Thes, de vrouw van de voorganger heeft de kinderen in werkeloze buurt opgezocht in het bijzonder die van analfabetische ouders, die graag naar de lagerschool willen, maar financieel het niet kunnen.

Voor dit komende schooljaar2013/2014 zijn dit 31 kinderen, die we kunnen ondersteunen.

Hiervoor worden de benodigde school spulletje gekocht.

De kinderopvang in de voorbereiding naar de kleuterschool is het aantal nog niet bekend, maar we verwachten ongeveer 28 kinderen.

 

 

 

 

Burol

 

Eindelijk was het zover, de onzekerheid in het hart van de gemeenteleden van Burol is voorbij. Afgelopen maand februari 2013 was er voldoende geld om de procedure te starten om het stukje land, in het dorpje Burol, waar de kleine gemeente haar gebouwtje heeft staan, het op haar eigen naam te laten zetten, zodat het niet meer kan worden afgenomen. Helaas voor hen die het gewend waren, ons land te gebruiken, als verkorte route naar het rijstvelden. De gemeenteleden zijn direct begonnen er een hek om heen te maken van bamboe en kippengaas zodat iedereen het nu weet, het is echt van ons.

Waarvoor onze oprechte dank aan de sponsors.

 

 

 

 

 

Llianera

 

Het is geweldig om te horen en te zien dat God mensenlevens verandert. Br. Eddie levensverandering zet nog steeds door in zijn familie, nu is weer een oom van hem tot de Heer gekomen, en hierdoor weer een vriend van zijn oom. Zij beiden getuigden dat ze niet langer op de oude manier wilde leven, het gaf geen ware voldoening. Hierdoor is de mannen celgroep met tien jong gehuwde en drie oudere mannen uitgebreid. God is goed.

 

 

Om de andere week komen mensen uit de gemeente van Natividad, naar deze jonge gemeente om hen toe te rusten en helpen in hun geestelijke groei.

 

 

Het geven van tienden is ook hier een probleem omdat ze geen dagelijkse inkomen hebben.

Maar na de oogsttijd wordt er rijst en groenten gebracht als eerstelingen van hun oogst voor Zijn bediening.

 

 

 

 

 

Even iets over ons zelf.

Met mij (Wander) betreft, gaat het goed hoewel het een spannende periode was, heb ik Zijn aanwezigheid weer zo bijzonder ervaren.

Dit kwam voor mij het duidelijks na voren na de operatie, nog tien dagen wachten op de uitslag. Ik heb de Heer gevraagd een mogelijke chemo therapie te voorkomen omdat ik dit gezien de andere problemen die we op dit moment hebben, dit niet kon dragen, en Hij heeft op een wonderbaarlijke wijze hierin voorzien.

 

Helaas moet ik u ook vertellen dat er bij Emy situatie nog geen verandering te zien is.

Toch blijven we het van Hem verwachten!

Daarom wil ik u vragen voor haar te blijven bidden.

 

 

Tot slot willen wij als u bestuur van Tulong Natividad u bedanken voor uw geweldige steun en wij wensen u een fijne en goede vakantie toe.

 

 

 

Gebedspunten:

Bidt voor gezondheid en bescherming, nu binnenkort het regenseizoen begint.

Bidt voor enthousiaste zondagschool- en jeugdleiders.

Bidt voor standvastigheid van de pas gedoopte mensen.

Bidt voor stabiele groei geestelijke voor de jonge gemeentes Llianera en Burol.

Bidt dat de Heer zal voorzien in de financiën van de st. Tulong Natividad.

 

 

 

St. Tulong Natividad Nederland

Gironr 48.94.244

Kvk Alkmaar 371.23.598

E. Bailly

Cornelis Riekelsstraat 23

1785 NM Den Helder