Den Helder, juli 2014

 

Lieve vrienden van Tulong Natividad

 

 

Wij groeten u in de Wonderbare Naam van onze Here Jezus Christus vanuit Natividad.

 

1 Samuel 7:12 de naam Eben-Haezer,dat betekent: Tot hiertoe heeft ons de Here geholpen.

 

 

Natividad

Het is een tijdje stil geweest, maar dat betekent niet dat er niets gedaan wordt, in tegendeel, er is in de afgelopen maanden hard gewerkt, dus is het tijd om weer eens bij te praten. Begin dit jaar hebben wij plannen gemaakt om een gebouw te maken met een kook- en eetgelegenheid en opslagruimte met toilet te maken. Het gebruik van de  keuken van het voorgangers echtpaar wordt hierdoor ontlast. Na verschillende ideeën te hebben uitgewerkt zijn ze in eind februari begonnen met het aankopen van materialen en het graven van het fundament. Voor veldarbeiders is deze periode tot eind april een tijd wachten op de nieuwe oogst en voor ons de tijd om te bouwen.

 

 

 

 

Voor mij persoonlijk is dit weer een nieuwe ervaring met bouwen op afstand. Er is veel geskyped met de voorganger die dit project heeft moeten leiden, we hebben beiden er veel van geleerd. Ook is het fijn om te horen dat we erg worden gemist. Het versterkt ons verlangen om weer terug te gaan naar de Filippijnen.

Het is prachtig te zien hoe langzaam maar zeker de muren uit de grond omhoog komen.

 

 

 

Destijds toen we het oude tijdelijke kerkzaaltje bouwden, hebben we bepaald dat we het dak later opnieuw zouden gebruiken voor een keukenfaciliteit.

Misschien vragen sommigen zich af of dit wel nodig is. In de Filippijnse cultuur is het samenzijn erg belangrijk. Samen doen en samen eten is een manier om relatie te bouwen en te onderhouden. Op zaterdag komen de gemeenteleden zoveel mogelijk helpen; de oude dakspanten voorzichtig af te breken, want deze zullen opnieuw worden gebruikt.

 

 

 

 

Het is prachtig te zien op welke wijze zij Gods gezin vorm geven. Elke dag zorgen enkele vrouwen van de gemeente per toerbeurt dat er gekookt en dus gegeten kan worden. Voor de mannen is de warmte toch een hele opgave want het is in deze periode hartje zomer, dat betekent dat de dagtemperatuur op z’n 38-39 graden ligt.

 

 

 

 

 

 

 

Trots laten ze de foto’s zien van wat zij er van hebben kunnen maken. Op hun beurt zijn zij zo dankbaar, dat dit door uw sponsoring mogelijk wordt gemaakt, hiervoor hun oprechte dank.

 

 

 

Terwijl het gebouw maar gedeeltelijk klaar is,

hielden we toch de afgelopen maand een 3daagse jeugdkamp, met 150 kinderen van verschillen gemeenten van Jesus Touching Lives. Het geld voor het gebouw is nu op, toch willen we u vragen ons te helpen bij de aankoop van een koelkast en kooktoestellen.

Het leiderschap van de moedergemeente heeft het verlangen dat de jeugd Christus aanwezigheid door de Heilige Geest dieper en intenser van nabij zal ervaren. Daarom wordt er onderwijs gegeven over onderwerpen zoals: wie ben ik in Christus, de zalving van de Heilige Geest, vernieuwing en toewijzingsavonden.

Hier worden onze nieuwe uitdagingen zichtbaar.

Als het windstil is hebben we een tekort aan water en als dan ook nog de elektra uit valt is het compleet.

Toch weerhoudt het ons er niet van, onze vakantie Bijbelschool te houden met tachtig kinderen uit de beurt. Ook hebben we onze jaarlijkse gemeentedag gevierd en hebben drie volwassenen en zeven jeugdleden mogen dopen! Prijs de Heer!

 

Nu het oogstseizoen voorbij is, hebben we de gemeenteleden om een bijdrage gevraagd zodat we de hal van de kerk kunnen gaan schilderen, ook zij hebben spontaan gereageerd. Zodat stukje bij beetje dit gereed komt.

 

Elke week komen er steeds nieuwe mensen die steeds verder weg van de kerk wonen, dus is het een uitdaging om voor hen een huisgroep te verzorgen waarin zij kunnen groeien ook al kunnen ze niet regelmatig naar de kerk vanwege hun financiële omstandigheden.

Ons werk is niet voor niets, Hij gaat door, dus wij ook!

 

Begin juni is het nieuwe schooljaar begonnen, dit jaar kunnen we dertig kinderen die naar de lagere school gaan en drieënveertig kinderen voor de Daycare opvang van alfabetische ouders ondersteunen. Het wordt voor deze groep mensen steeds moeilijker, de boeren kopen nieuwe machines die efficiënter werken waardoor er minder handarbeid voor hen overblijft, zij zijn in het bijzonder blij met deze ondersteuning. Het is heerlijk te om zien hoe een kind glundert van geluk wanneer hij of haar de schoolspulletjes in ontvangst neemt.

 

 

 

 

 

 Even iets over onszelf.

Met mij (Wander) betreft, gaat het goed.

Nu we een jaar verder zijn, is Emy’s situatie niet veel veranderd, toch zijn er kleine lichtpuntjes na veel onderzoek. Vast is komen  te staan dat zij een slaapstoornis heeft. Nu moet er door de medische wereld naar een goed medicijn worden gezocht die het ontregelde slaap/waakcentrum weer op orde krijgt.

Wij willen het ondanks alles van Hem blijven verwachten, zodat Hij, Zijn wijsheid aan doktoren geeft, zodat het met haar goed komt.

Daarom wil ik u vragen voor haar te blijven bidden.

 

 

Tot slot willen wij als bestuur van Tulong Natividad Nederland u bedanken voor uw geweldige steun en wij wensen u een fijne en goede vakantie toe.

 

 

Gebedspunten:

Bidt voor nieuw dopelingen die een nieuw leven met Christus zijn begonnen.

Bidt voor enthousiaste zondagschool- en jeugdleiders.

Bidt voor gezondheid van Pastor Rommel en zijn gezin.

Bidt voor gezondheid en Bescherming van de kinderen die wij het komende jaar kunnen helpen.

Bidt voor werkgelegenheid van deze analfabetische ouders, van wie wij de kinderen ondersteunen.

 

 

St. Tulong Natividad Nederland

Gironr NL 80 INGB 0004894244

Kvk Alkmaar 371.23.598