Het beleid van de stichting Tulong Natividad Nederland is er enerzijds opgericht, om in Nederland bekendheid te geven over de leefomstandigheden van  de mensen in het dorpje "General Mamerto Natividad" met zijn omliggende gehuchten en de mogelijkheden die wij hebben om daar wat aan te doen. Anderzijds is het beleid er op gericht, om samen te werken met de plaatselijke bevolking aan verschillende projecten die wij zijn gestart. 

 

 

Wij geven die bekendheid d.m.v. voordrachten of informatie-avonden, de website www.stichting-tulong-natividad.nl. Dit kan leiden tot financiële ondersteuning, vanuit donaties, subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en ander baten.

  

Wij werken samen met de bevolking aan een aantal projecten die op onze website vermeld staan. Wat wij willen bereiken en hoe wij dit willen faciliteren, is als volgt:

 

1.   Betere leefomstandigheden voor de bevolking. Daarvoor is een

       goede watervoorziening van belang. Wij hebben hiertoe een

       "windwatermolen" laten bouwen, zodat zij de mogelijkheid

       hebben water te halen.

2.   Betere omstandigheden voor de kinderen, die meestal op straat

       rondhangen. Wij faciliteren de mogelijkheid voor kinderopvang

       (Day-Care),   kleuterschool (Learning center) en lagere school

       (Elementry school).

       De kinderen krijgen tevens een gratis maaltijd aangeboden.

       Op deze wijze wil de stichting een  bijdrage leveren aan het

       voorrecht te kunnen leren, lezen en schrijven.

3.   Het voorzien in mogelijkheden voor de bevolking van het aan te

       bieden korte cursussen, zoals:

       -    Naai- en kooklessen,

       -    Verbetering timmervaardigheden in de bouw.

       -    Cursussen lezen en schrijven voor jonge en oude

             analfabetische mensen.

       -    Opleiding financieren voor vrouwen die leiding mogen geven

             aan kinderopvang (Day-care).

       -    Het geven van Computereducatie.

       -    Het geven van landbouwonderwijs over nieuwe zaai- en

             plantmethodes voor de rijst.

       -    Het aanbieden van lascursussen, waardoor mannen hun

             arbeidsvaardigheden kunnen verbeteren.

4.   Voorlichting aan de vrouwen over verschillende onderwerpen,

      zoals hygiëne, eerste hulp bij ongelukken. (er is geen dokter of

      EHBO-post in de buurt).

5.   Zorgen dat een tandarts het dorp minimaal één keer per jaar

      de ondersteunende kinderen komt bezoeken.

6.   Aanschaf van een autobusje (Van) om bewoners van omliggende

      dorpen te bereiken en te vervoeren, zodat ook zij gebruik

      kunnen maken van de faciliteiten in het dorp Natividad.

      Dit multifunctioneel busje kan tevens dienst doen om alle

      bouwmaterialen te vervoeren, voor de bouw van een 

      gemeenschapshuis.

7.   De bouw van een gemeenschapsgebouw,

      waar al deze activiteiten onderdak kunnen vinden.

       De financiële middelen van de Stichting in combinatie 

      met de inzet van de plaatselijke bevolking,

      moet dit mogelijk maken.