Overeenkomstig de statuten dient de financiële verantwoording vier maanden na ommekomst van het afgelopen jaar gereed te zijn.