Vrienden van Tulong

Natividad, februari 2017

 

De hartelijk groeten uit Natividad Filipijnen, in de kostbare naam van de Here Jezus Christus!

Aan onze broeders en zusters in Nederland willen we graag onze liefde en zegen overbrengen die we van Hem hebben ontvangen.

In onze kerstdienst deelde ik het onderwerp "Licht in het midden van duisternis". De verschijning van de ster was destijds profetisch. Hij verscheen op die gelegenheid te midden van een slechte en donkere tijd.

Gedurende een lange tijd was Gods stem niet gehoord. De ster toen en nu heeft de betekenis da God iets aan deze generatie wil onthullen. De ster was het leidende licht voor deze wijze mannen, die hen leidde tot "de Verlosser"die het ware licht van de wereld is.

En ik daag de gemeente uit om in aanbidding ons leven aan Hem in geest en waarheid te geven. Dat is de ware essentie: waardig in onze roeping te leven.

De betekenis van Christus in de kribbe gaat dus niet over de plaats, maar om Zijn plaats in ons hart.

 

 

Graag wil ik met u delen wat God hier aan het doen is. We zijn vanaf september 2016 met evangelisatie samenkomsten begonnen, in een dorpje dat de naam Talabutap Sur draagt.

We zijn begonnen met een paar oudere dames te verzamelen voor het bijwonen van onze samenkomst. Wanneer we nu gaan, staan zij al vóór 15:00 uur klaar om ons op te wachten. Ze zijn enthousiast om het Woord van God te horen. Zelfs als het lopen niet meer zo gemakkelijk gaat, vanwege de reumatische pijnen. Maar ondanks dit ongemak zeiden ze, zal de Heer ons kracht geven, want Hij is de grote geneesheer.

 

 

Elke zondag halen we hen met onze auto op. In het dorp trekt dit de aandacht. Uit nieuwsgierigheid verzamelen zich ook kinderen bij de samenkomsten, want hun ouders zijn druk op het land en hebben geen tijd voor de kerk.

 

 

Na de samenkomst roepen we de kinderen bij elkaar en vertellen hen over Jezus, uit het Woord van God. Samen met de zondagschoolleiding bereiden we dan een snack of iets lekker na het Bijbelverhaal. Het is fijn om goede reacties te horen. De daarop volgende zondagen staan de kinderen ons al op te wachten Onze zondagse evangelisatiedienst wordt tijdelijk in een garage aan een huis gehouden, dat door een broeder in Christus beschikbaar is gesteld. Er komen no ongeveer 10 gezinnen en 15 kinderen, als regelmatige deelnemers.

Dit jaar zullen we in dit dorp meer huis tot huis evangelisatie getuigenissen houden.

 

 

Op zondag is het thema "ga en maak discipelen". Die zondag sprak ik over het leven van broeder Andreas die zijn broeder Johannes uitnodigde; zo mogen wij ook vissers van mensen zijn". Je hoeft dus geen Bijbelgeleerde te zijn om iets over Jezus te delen. Maar deel wat Hij in uw leven heeft gedaan.

 

 

De zondag daarop brachten sommige hun vrienden en/of buren mee. We verwelkomen, begroeten hen in Gods familie. Terwijl we hun handen schudden voelden zij Gods liefde en zorg over hen komen, met betraande ogen en soms een lach zeiden ze: "Dank u wel".

 

 

We hebben hen een Nieuw Testament gegeven om in de Heer te groeien.

Elke zondag zijn er één of twee nieuwkomers die gehaald of gebracht worden door gemeenteleden. Die net als Andreas doen, wat de Bijbel ons vertel: delen wat God in je leven heeft gedaan.

 

 

Ook hebben we 15 nieuwe gemeenteleden die door Gods aanwezigheid zijn aangeraakt. Tijdens de uitnodiging hebben ze de doop in de Heilige Geest ontvangen. Er is veel gehuild van blijdschap toen de tegenwoordigheid des Heren op hen viel. Waarna wij allemaal gezegend naar huis gingen, overvloedig gevuld met de heerlijke aanwezigheid van onze Heer.

 

 

Ondanks dat er in de wereld weinig aandacht voor is, hebben we toch in de aanloop naar kerst eind december weer diverse regenachtige en krachtige tyfoons gehad. En dat heeft weer zijn invloed op de oogst van de boeren, die geheel van hun land afhankelijk zijn. Ik ben blij dat we als Gods gezin naar elkaar omzien, dienen en ondersteunen, om deze wereld te laten zien dat het ook anders kan, want God is onder ons aan het werk.

 

 

 

Graag deel ik onze zorg over de gemeenteleden, die in het gehucht Balaring wonen. Zij wonen het verst weg van het centrum in Natividad. Zij reizen veel heen en weer en moeten dus veel voor vervoer betalen. God zegende br. Eugene en zr. Rose na een lange tijd van gebed met een handtractor.

 

Zij gebruiken deze machine bij de bewerking op hun land, en tevens om met meer mensen zondags naar de samenkomst in Natividad te gaan. Maar na enige tijd is de capaciteit van de handtractor met laadbak ook te klein, want veel kinderen willen nu ook graag mee.

 

Onze br. Eugene en zr. Rose zijn nu blij, dat God een eigenaar beweegt een stukje land af te staan, om een samenkomsthut op te kunnen gaan bouwen.

Dit kan alléén door veel gebed tot stand komen. 

 

 

Hoewel er nu nog geen bouwmateriaal is, zien ze uit wanneer de bouw gaat beginnen.

[Ondanks dat ze het aan ons niet openlijk vragen, wordt er verlangend naar ons in Nederland gekeken of wij hen hierbij willen helpen. Natuurlijk willen wij hen graag helpen het Koninkrijk van Jezus Christus te bouwen].

Het echtpaar ziet hierin duidelijk Gods Hand. Hij is aan het werk. Voor Hem is alle eer en het is Zijn goedheid en trouw. Hij zal het door ons heen doen. Wij willen hun in geloof helpen een "Bamboehut met grasdak" te bouwen. Een plekje waar zij in eigen buurt een samenkomst kunnen gaan houden.

 

 

Wij hebben ook één van onze andere doelen bereikt. Het bedrag wat de gemeente van de twee oogst seizoenen bijeen heeft gebracht, is voldoende om een motorfiets met een zijbak te kunnen kopen.

We hebben de motor gezegend , zodat die vele kilometers veilig zal kunnen rijden en beschermd zal zijn tegen ongelukken.

 

 

 

Deze motor kunnen we nu als kerkservice gebruiken voor het ophalen van gemeenteleden en kinderen uit omliggende buurten en gehuchtjes voor diverse kinderevengelisatie samenkomsten. Wij noemen dit transport in onze taal een "Kolong-kolong", d.w.z. een motor met zijbak zinder dak. De motor heeft nu bijna 1000 km gereden en dan kan de zijbak er aan worden gemonteerd. Als je dus mee wilt rijden, neem dan een hoofdoek mee voor je haar en een zonnebril, en als het regent iets van plastic, o gelukkig, u begrijpt het al, maar ondanks dat. zijn we er erg dankbaar voor.

[Dit is een oude foto van een motor met zijbak, maar met een dakje].

 

 

 

Voor de kerstmaaltijd hebben sommige eten gegeven, en andere weer een financiële bijdrage. Aan het eind van de dienst kan iedereen met een klein tasje eten naar huis gaan. Wij danken God, dat ondanks onze problemen die er waren, Hij altijd op tijd was en telkens weer voorziet. We hebben het jaar 2016 met een dankbaar hart kunnen afsluiten. En stappen in geloof 2017 binnen, in de wetenschap dat Hij met ons zal zijn.

 

 

Wij hopen en bidden dat Gods voorziening overvloedig over u in Nederland zal zijn, zoals Hij heeft beloofd.

"Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed."

Joh. 10:10b.

 

 

 

Wij zijn intens dankbaar voor de ondersteunende families in Nederland, die ons zó overvloedig zegenen.

 

Wij als echtpaar en team wensen u en de uwen een gezegend en gezond 2017 toe, vanuit Natividad Filipijnen.

In Gods grote barmhartigheid en genade.

 

In hem verbonden,

Pastor Rommel & Tess

 

 

 

 

Wij als bestuur van St. Tulong Natividad willen u heel hartelijk bedanken voor uw getrouwe financiële steun en gebed gedurende het afgelopen jaar en wensen u een gezond en gezegend 2017 toe.

 

 

 

Even iets over ons zelf.

Ik (Wander) heb in de eerste week van het nieuwe jaar weer bloed afgegeven voor de oncologische controle.

God dank het CEA slechts een beetje gestegen en vraag om nader onderzoek in de buik.

Met Emy's situatie is het stabiel, we zijn nu door het GGZ doorverwezen naar een kliniek in Heemstede, om haar slaapproblemen verder te laten onderzoeken.

 

 

 

 

 

Gebed: dat Gods werk op het platteland van de Filipijnen in het dorp Natividad zal blijven groeien.

 

.... voor bescherming en gezondheid voor het

.... voorgangers echtpaar en hun team.

.... voor nieuw te winnen mensen voor Jezus Christus.

.... voor financiële middelen, dat dit mooie werk kan blijven doorgaan.

 

 

 

 

Bent u geïnteresseerd, kijk dan eens op onze website:

www.stichting-tulong-natividad.nl voor meer in formatie.

 

 

 

Giften: t.n.v. St. Tulong Natividad Nederland

IBAN NL 80 INGB 0004898244

KvK Alkmaar 37123598

www.stichting-tulong-natividad.nl