Den Helder, 6 februari 2007

 

Vrienden van Tulong Natividad

 

Romeinen 8:31 Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn

 

Op het moment dat u deze rondzendbrief ontvangt is de eerste maand van 2007 alweer bijna voorbij, ook al gebeuren er leuke en minder leuke dingen.

Zoals de meeste al weten, willen we het toch nog één keer zeggen, op 12 december 2006 zijn wij (Emy en Wander) trotse oma en opa geworden van een prachtige en gezonde kleindochter die de naam draagt Anna Zefanja Malina.

 

Begin van het jaar werden we opgebeld door de voorganger in de Filippijnen. Hij stelde ons de vraag: “Jullie komen toch in januari naar de Filippijnen?” Waarop ik verbaast reageerde dat er nog niet eens een eindresultaat bekend is van het geopereerde oog.

 

Misschien had hij het probleem in de Filippijnen willen vertellen, maar nu moest het per telefoon doen, hij beschrijft de situatie ter plekke. Vreugdevol vertelt hij dat de gemeente steeds meer leden krijgt, met bij behorende jeugd en kinderen. Ze zijn nu ongeveer met zeventig mensen van het vrolijke evangelie, u weet wel met een keyboard, elektrisch gitaar, drumstel en stevig oefenen om de Heer te prijzen.

 

De buren rondom “de kerk met een grasdak” daarentegen, raken meer en meer geïrriteerd. Het is op zich begrijpelijk dat de gevlochten bamboewanden van 4 mm geen geluid tegen houden.Daar waar het licht zich openbaart geeft de duisternis geen applaus, in tegendeel. Nu zijn het nog harde woorden, maar we willen niet dat het stenen worden.

 

Na diverse malen telefonisch -en faxoverleg te hebben gehad, hebben we gezamenlijk besloten een tijdelijke verlenging aan het dak van het “pastoral” huis te maken, over een lengte van 13 m, dit is de lengte van het gehele huis met een breedte van 7 m, om hen tijdelijk van onderdak te voorzien,zodat Zijn gemeente kan blijven groeien en bloeien.

 

Deze locatie bevind zich zo’n 500 meter aan de andere zijde van de hoofdweg midden tussen de rijstvelden. We willen voor de wanden triplexplaten gebruiken, die we bij een latere bouw van een kerkgebouw willen hergebruiken. Om deze platen tegen de regen te beschermen en toch extra schaduw tegen de zon te creëren, heb ik de bestuursleden van stichting TNN gevraagd, dekzeilen aan te kopen. Ik kan u vertellen dat ze al op weg zijn naar de Filippijnen.

 

Ook hebben we nagedacht over de dakconstructie, deze moet, als er in de toekomst een kerk gebouwd gaat worden, hergebruikt kunnen worden ten behoeve de Day-care of een Zondag-school.U begrijpt natuurlijk dat dit extra kosten met zich meebrengt, wilt u God in uw binnenkamer vragen wat u mogelijk zou kunnen bijdragen.

 

Op 16 januari ben ik (Wander) naar Utrecht geweest. Wat ik zelf al bemerkte wordt hier bevestigd, namelijk dat het gezichtsveld van het linkeroog aan één zijde vertekende schuine dubbele beelden geeft. Gezegd wordt, dat er theoretisch wel een oplossing is, maar het percentage van slagen is slechts 20 procent. Bij het niet slagen is de consequentie 3 a 4 hersteloperaties om mogelijk terug te keren op het huidige niveau. De medische staf vindt dit een onverantwoord risico.Er wordt gezegd: “U zult hiermee misschien moeten leren leven“, een schrale troost, maar wie weet wat er in de toekomst mogelijk is.

U begrijpt dat het kracht vraagt om dit te accepteren. In de trein op weg naar huis, had ik het idee op een T spitsing te staan, waar enerzijds de keuze is, verbittering en beklach, anderzijds had ik de keuze van aanbidding . Ik heb voor het laatste gekozen, bij Hem te schuilen en uit te huilen, rust, aanvaarding en vrede te ontvangen.De woorden uit Hebreen 5:8 waren voor mij tot inspiratie.

 “zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden”

 

Dit brengt mij bij het volgende, als u in ons beider hart zou kijken, zouden we nu al op de Filippijnen willen zijn.

Zeker na een paar indringende telefoongesprekken, waar telkens wordt gezegd “Hoelang moeten we nog wachten, wanneer gaan we naar ons beloofde land?” Dit soort van vragen, brengen bij ons beiden gauw tranen te voorschijn.

Toch willen we op Zijn tijd gaan, met de juiste vlucht- en ticketprijs. Als we kunnen gaan, willen we graag in september 2007 vertrekken.

 

Wij als bestuur willen verantwoording afleggen wat door u gegeven is als inkomsten, en wat en waaraan het in de Filippijnen is uitgegeven.

 

Sociale hulpverlening hieronder vallen crèche peuter en kleuters.

In 2006 is uitgegeven aan: maandvergoeding Day-care leiding, een cursus omgaan peuters&kleuters, aanschaf kleur- en knipplaten, kinderverhalen, kleurpotloden, knutselactiviteiten, werkboekjes, verjaardagcadeautjes, snoep en snacks, aankleding nieuwe day-care gebouw, schoonmaakspullen en kerstfeestactiviteiten.

Begroting:  1200,00          Inkomsten:  737,50             Uitgaven:  600,00

 

Pedagogische hulpverlening: financiële hulp aan kinderen die naar de lagere school gaan.

In 2006 zijn er geen uitgaven van dit fonds geweest, echter in maart 2007gaan de eerste 12 kinderen naar de lagere school, dan zal dit fonds worden benut.

Begroting:  30,00 p/m. p/k.   Inkomsten:  507,50       Uitgaven:  300,00

 

Maatschappelijke hulpverlening:

1)         De nieuwbouw van een multifunctioneel gemeenschapshuis:

Begroting:  15.000,00 p/m     Inkomsten:  935,00        Uitgaven: ---------

 

2)         De bouw van de wind-watermolen met waterput.

De bouw van een windwatermolen met waterput zal beginnen als we terugkeren in de Filippijnen. Vorig jaar en ook dit seizoen worden we extra financieel gesteund door de zondagschool.

Begroting:  2.250,00 p/m        Inkomsten:  878,50         Uitgaven: ---------

 

Algemene hulpverlening

In augustus 2006 is het grasdak van de kerk vergroot omdat er meer mensen in moesten.

Er is hout, bamboe en aluminium golfplaten aangeschaft.

Begroting:  500,00 p/m             Inkomsten: 1367,50       Uitgaven:  909,24

 

 

Materiele hulpverlening, in de vorm van pakketten en inventaris:

Pakketten verzenden van verzamelde goederen en aanschaf inventaris goederen voor crèche en Day-care.

In september 2006 is de eerste pakketen lading met kinderkleding, materiaal voor het maken van kindertafels, naaimachines, speelgoed, knuffels etc. verzonden, en deze ook in goede orde ontvangen.

Ook zijn er voor volwassenen stoelen en kinderen is er drink- en eetgerei aangeschaft.

Begroting:  1200,00 p/m           Inkomsten:  380,00         Uitgaven:  100,00

 

Beste vrienden van Tulong,

Als u een gift overmaakt en u heeft een speciale doel voor ogen, meldt u dit dan in de kolom mededelingen van de giro overmakingformulier.

Als u deze openlaat, geeft u de penningmeester van Tulong de vrijheid dit over diverse posten te verdelen.

 

Dit werk, als bestuur met u samen overziend, zijn we Hem en u alle dank verschuldigd waardoor het tot stand kwam en uitgroeide. Mogen wij u uitnodigen om samen met Hem, Zijn koninkrijk verder uit te bouwen.

 

 

Gebedspunten:

 

Ÿ         Bidt dat wij (Wander & Emy) op Zijn tijd, een ticket hebben en kunnen gaan vliegen.

Ÿ         Bidt dat de tijdelijke aanbouw aan het pastorale huis snel zal kunnen worden gerealiseerd en dat hierbij geen ongelukken zullen gebeuren.

Ÿ         Bidt voor het voorgangers echtpaar dat zij de juiste woorden zullen vinden als zij met de buren spreken zodat de irritatie zal afnemen en ophouden.

Ÿ         Bidt voor lichamelijke gezondheid, inspiratie en creativiteit van Zr Thes en Weng die dagelijks Day-care draaien met de kinderen.