Vrienden van Tulong Natividad, December 2015  

 

 

Wat een voorrecht om onze grote God te prijzen.

Wat heerlijk, ondanks dat we midden in de storm zitten, we kunnen zingen in aanbidding… Amen.

We zijn veilig en bewaard gebleven. God heeft ons opnieuw gespaard. Van het kerkgebouw zijn slechts twee dakgoten weggewaaid. Dit kunnen we gelukkig zelf reparen. Ook onze wind/watermolen staat nog steeds overeind. Deze tyfoon die met veel lawaai raasde, maakte er wel een paar spannende dagen van. Maar nu is het weer wéér rustig geworden. De rukwinden waren zo heftig dat onze mangoboom in de hoek van de tuin is omgewaaid. Tegen de morgen om 05.00 uur raakte de takken met geweld het dak van onze slaapkamer. Door de aanhoudende storm, duwde de wind de boom langzaam langs de zijkant van het huis weg en viel uiteindelijk om. Ook hier hebben we Gods beschermende nabijheid ervaren.

 

Later die dag ben ik bij ons oude bamboekerkje gaan kijken. Ook hier zijn door de harde storm alle omliggende bomen omgewaaid. Het kerkje zelf is door de verwoestende werking, volledig ingestort. De familie die nu in het bamboe zondagschoolklasje wonen, zijn er Goddank veilig. Uit de bouwval hebben zij het bruikbare hout gehaald, om dit weer ter reparatie voor andere huisjes te gebruiken. Zo is ondanks dit alles, de storm toch weer tot Zegen.

 

 

Het is nog maar kort geleden dat wij in ons land de tyfoon LANDO hebben gehad.

De meeste gemeenteleden hadden een goede oogst verwacht.

Maar tot ons verdriet is door de harde wind en regen, de rijstoogst plat tegen de grond geslagen Zij hebben in plaats van honderd zakken rijst maar vijfentwintig zakken geoogst.

Het is pijnlijk en verdrietig en toch zijn ze dankbaar dat ze wat te eten hebben. God gedankt dat de meeste huizen ongedeerd zijn.

 

Nu de storm weer voorbij is, begint de tragedie zichtbaar te worden. De oogst is volledig platgeslagen en onbruikbaar voor consumptie. De komende maanden zal het erg moeilijk voor hen worden. Hoe moeten ze dit overleven en hun schulden af te betalen en het restant te gebruiken voor dagelijks eten? Maar ondanks alles kunnen we toch God bedanken dat Hij ons heeft gespaard.

We mogen toch weer door Zijn genade opnieuw beginnen. Zo leren we ondanks alles afhankelijk van God te leven.

 

 

Eén keer in de maand verzamelen we kinderen van de straat en uit de werkeloze wijk. Op driewieler fietsen brengt men deze kinderen naar de kerk.

Vierenvijftig opgewonden kinderen staan open voor God. De jeugd maakt de Bijbelverhalen boeiend, levend en spannend. Deze kinderen luisteren niet alleen naar de verhalen, maar gaan ook in op de Uitnodiging om Jezus in hun harten aan te nemen! Ik als voorganger, daag de jeugd van vandaag uit, om de nieuwe generatie met Het Evangelie te bereiken.

Deze jongeren gaan hiermee verder. Elke maand houden ze een soortgelijke samenkomst.

In december houden we een feest voor honderd kinderen. We hebben vanuit Holland spaghetti en blikken ham en chocoladehagelslag ontvangen. Daarvan gaan we een heerlijk maaltijd voor ze bereiden. Maar we hebben alleen nog een sponsor voor kadootjes nodig! Ook zijn er honderd nieuwe stoelen nodig voor de kinderen en vijftig stoelen voor volwassenen. Onze dochter Kezia en haar vriendin Angel hebben ook een taak. Zij leren deze kinderen te dansen met een tamboerijn. 2

Ik (Pastor Rommel) wil graag ook nog iets vertellen over de nieuwe gezinnen, die elke zondag verlangend Gods aanwezigheid ervaren. Ik heb een serie Bijbelstudie aan hun gegeven over de genade van God en het volbrachte werk van Jezus Christus. God genade is zo groot in hun levens.

Een hoogtepunt is de moeder van br. Herbert die haar huis in de werkeloze wijk heeft.

Voor een lange periode heeft zij hem en ons geobserveerd. Vanaf het begin van de middelbare school komt haar zoon bij ons in de kerk.

Hij is nu als leraar afgestudeerd. Ze is getuige op welke bijzondere wijze God werkt in het leven van haar zoon. Herbert heeft haar vele malen gevraagd om mee naar de kerk te gaan, maar ze weigerde al die tijd. Maar de aanwezigheid van God kreeg uiteindelijk vat op haar. Op een zondagochtend werd ze gedreven door Gods Geest om naar de kerk gekomen. Ze zei: "vanaf dat moment heb ik Gods Trouw al die tijd gezien in mijn gezin". Nu is ze actief betrokken bij de senioren vrouwengroep onder de leiding van zr. Weng. Ze heeft haar huis opengesteld voor deze huisgroep, waardoor weer anderen bij haar aan huis bereikt kunnen worden met het geweldige evangelie.

 

 

Onze moeilijke momenten:

Br. Fernan heeft altijd werk gehad in buitenland.

Maar nu is geen werk meer voor hem. Hij heeft werk nodig om de medicijnen van zijn zoon te betalen, want deze is in een diepe depressie terechtgekomen. God is genadig, dat er af en toe werk is in het dorp. Soms kan hij meubels of auto’s spuiten. Het zal fantastisch zijn als hij over een eigen compressor kon beschikken, om dingen zelf te kunnen spuiten. Een énkele keer doet zich de gelegenheid voor dit gereedschap te huren. Maar dit is een kostbare aangelegenheid.

Een andere broeder is Teddy hij heeft een soort gelijke ervaring. Hij heeft altijd in Saoedi-Arabië gewerkt, maar ook daar is nu geen werk meer voor hem. Hij is schilder en is al zolang opzoek naar werk. Het is voor hen beiden een harde werkelijkheid. Zij kunnen dit maar moeilijk accepteren.

Beide gezinnen zijn bij mij gekomen, we hebben er veel overgepraat en gebeden. Na vele gesprekken, heeft God hun hart zacht gemaakt, zodat ze hun situatie kunnen accepteren.

Tijdens het schrijven van de nieuws brief is één van deze ouderechtparen opa en oma geworden van een gezond meisje.

 

 

Het 16e lustrum hebben we erg sober gehouden. Dit vanwege de laatste gebeurtenis die ons dorp zo heftig heeft getroffen. Iedere familie is nu door één of meerdere tyfoons getroffen. Hierdoor zijn vooral hun rijstplanten, de bron voor levensonderhoud, letterlijk uit hun handen geslagen. De meeste van onze gemeenteleden hebben hun beroep op de rijstvelden.

Ondanks deze harde feiten, hebben twee oudsten en leiders uit de moedergemeente van Malolos, ons aangemoedigd om te volharden. Als reactie hebben wij als de gemeente Natividad en onze kleine zuster-gemeente Burol besloten, om ons op de eerste plaats op Gods Aanwezigheid te richten en van Hem te verwachten.

Toen wij ons hart in aanbidding tijdens deze moeilijke tijden ophieven, voelden we Gods aanwezigheid die de triestheid in het hart veranderen in vreugde.

Wij mochten en moeten elkaar hiermee bemoedigen: "God is altijd trouw", Amen.

 

 Wij kunnen éénmaal, tweemaal, driemaal, al wordt het desnoods zeven keer of meer, we zullen opstaan. Als we op Godsbeloften en zijn overweldigde liefde blijven vertrouwen.

 

We hebben met de jeugd van verschillende denominaties, een lofprijs en aanbiddingsavond in onze kerk gehouden.

Ik heb hen persoonlijk uitgedaagd om Gods Liefde uit te delen. Om zo hartstochtelijk, meer zielen voor het Koninkrijk van God te winnen. In het bijzonder de zeer jonge generatie om door middel van kinder-evangelisatie speciaal naar hen uit te reiken.

 

 

Als laatste, wil ik (Pastor Rommel) vanuit de diepste van mijn hart u bedanken, te samen met onze gemeente. Al kennen elkaar niet persoonlijk, maar jullie hart is zo geweldig groot om ons te helpen.

Daardoor zijn jullie en wij werkelijke nakomelingen van Abraham door het geloof in Christus Jezus Amen.

 

                                               Familie Ravedilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even iets over ons zelf:

Met mij (Wander) gaat het goed.

We zijn weer een jaar verder en Emy’s omstandigheden, haar situatie is stabiel en er zijn kleine verbeteringen zichtbaar.

Midden november heeft ze weer een slaap-onderzoek van het Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam gehad. Midden december 2015 zullen we de resultaten artsen vernemen

Toch wil ik u vragen, wilt u voor haar blijven bidden.

 

 

Gebedspunten:

Bid voor praktisch christen zijn onder elkaar

Bid dat voedsel eerlijk zal worden verdeeld onder de families in deze moeilijke periode.

Bidt dat hun gezondheid niet zal afnemen.

Bid dat er genoeg zal zijn voor iedereen.

Bidt dat zij allemaal hierdoor geestelijk sterker worden.

 

 

 

Giften t.n.v.

St. Tulong Natividad Nederland

IBAN NL 80 INGB000.48.98.244

KvK Alkmaar 371.23.598

www. Tulong-Natividad-Nederland.com