Balaring is een dorp, dat aan de rand van het gemeenschapgebied van Natividad ligt. Daar hebben ze een klein gebouwtje gebouwd, alwaar de kinderen bijeen komen op de zaterdag en luisteren naar de Bijbelse verhalen die daar verteld worden door een echtpaar uit de moedergemeente Jesus Touching Lives Church.