Vrienden van Tulong

 

Natividad, augustus 2016

 

In gemeente Het Anker te Den Helder is een zendingscollecte gehouden voor aankoop van voedselpakketten. Dit gebeurde in de maand april van dit jaar, de hulp uit Nederland kwam net op tijd.

God is goed, voor boeren is dit de tijd van moeite. Dit is het seizoen van wachten totdat hun nieuwe oogst rijp is.

Onze Heer kent onze zorgen. Zelfs voordat we het Hem vragen: Hij kent al onze behoeften!

 

Door het project "Hulp in moeilijke tijden" konden we een voedselpakket aanbieden welke het volgende bevatten: 2 kilo rijst; vermicelli; koffie, suiker en sardientjes. Na alles aangekocht te en verdeeld te hebben, zijn het vijftig pakketten geworden, die we aan gemeenteleden en de allerarmsten kunnen uitdelen.

 

De hulp van "Hulp in moeilijke tijden" is zeer waardevol voor degene die het moeilijk hebben en wordt door hen dan ook zeer gewaardeerd. Zij hebben per dag ongeveer 1 of 2 euro nodig om te kunnen overleven. U begrijpt natuurlijk dat elke hulp hierbij van harte welkom is.

De meeste leden van onze kerk, zijn afhankelijk van deze vorm van landbouw.

 

 

Voor hen is dit een geweldige hulp, omdat er geen ander werk meer is op dit gebied, vanwege de modernisering van machines. Het planten en oogsten wordt nu door slechts vier personen gedaan, in tegenstelling tot voorheen, waar hele families handenarbeid moest verrichten.

 

Gods genade stroomt voortdurend op onze kinderbediening. Helaas konden we geen vakantie Bijbelschool houden, er waren geen financiële middelen en jeugd beschikbaar.

 

Maar God gaf ons toch de mogelijkheid om via de beurs van de Christelijke organisatie Samaritaan honderd schoenendozen uit te reiken. Op deze wijze toonde God Zijn Liefde aan de kinderen. De kinderen hebben vele Bijbelverhalen gehoord. Met drama, spelletjes, sketches en een maaltijd werd Gods Evangelie verspreid onder deze kinderen. Ook de ouders werden hierin betrokken; op deze manier konden ook zij de Boodschap van Zijn verlossende Liefde horen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan is het spannende moment daar.............de kinderen mogen de 'schoendoos' openen! De schoendoos bevat o.a. speelgoed, zeep, shampoo, tandpasta, tandenborstel, handdoek, pennen en kleurpotloden.

Afhankelijk van de leeftijd, is er een selectie variërend van vijf tot veertien jaar. Op deze manier bereiken we kinderen en de ouders. Sommige van hen zijn daar nu de vrucht van en komen nu naar de kerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijn genade is ons genoeg. In de meimaand hadden we gezegd dat er een vervolg moest komen, van het thema 'Hulp in moeilijke tijden'. Het is geweldig dat we met steun vanuit Holland, opnieuw Zijn liefde en betrokkenheid kunnen laten zien. Als de winkeldames ons zagen aankomen, begonnen ze al te lachen. Weer hebben we vijftig voedselpakketten kunnen aankopen, samenstellen en uitdelen.

 

Wij als bestuur willen u bedanken voor de steun in de afgelopen jaren. In mei jl. werd het mogelijk een auto aan te schaffen. Het is een Toyota Innova geworden met acht zitplaatsen; model 2009; een dieselmotor en 60.000 km op de teller! De auto wordt voornamelijk gebruikt voor het halen en brengen van ouderen van en naar de kerk.

 

 

 

Maar de auto heeft ook al twee keer voor onze gemeenteleden, als vervangend vervoer naar het ziekenhuis in de dichtstbijzijnde stad moeten rijden. Omdat de ambulance het niet deed. Het is werkelijk een zegen voor hen, zij zijn er geweldig trots op, dat u dit voor hen doet.

 

We hebben een gezamenlijke aanbiddingsavond gehouden, op het plein voor het gemeentehuis. Er deden zeven verschillende denominaties aan mee, het doel was eenheid te proclameren in jet lichaam van Christus, ongeacht de kerk. Om door middel van gebed, lofprijs en aanbidding Zijn Koninkrijk te verklaren, in onze plaats Natividad.

 

Het is goed te zien dat jonge nieuwe talenten zich kunnen laten zien in dans, muziek en mime. We hebben het burgemeesters echtpaar uitgenodigd. Zij is net opnieuw gekozen, om voor de komende vier jaar leiding te geven aan zeventien kleine dorpjes, die onze agglomeratie telt.

Als verenigde voorgangers hebben we allemaal voor hen gebeden. Zodat wij als voorgangers, de plaatselijke leiders in liefde en eenheid willen ondersteunen, dit voor het algemeen welzijn van onze plaats.

 

In juni is het weer tijd voor het nieuwe schooljaar 2016-2017.

We hebben er dit keer voor gekozen de kinderen hun schoolspullen te overhandigen na de kerkdienst op zondag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze manier stimuleren we de kinderen en hun ouders God te danken voor deze bevoorrechte zegeningen. We ondersteunen 26 kinderen, 16 jongens en 10 meisjes die naar de lagere school gaan.

 

Dit jaar hebben we ook op twee locaties Day-Care kinderopvang. Zuster Thes, de voorgangersvrouw, heeft nu 25 kleuters in het kerkgebouw en zuster Weng heeft de zorg over 30 kleuters in een wijkgebouw elders.

Beiden bereiden de kinderen voor voor op de kleuterschool. Vaak zijn dit juist de armste kinderen uit de buurt. En toch heeft God ook hen op het oog.

 

 

 

Elke woensdagavond weer zie ik met blijdschap de kindergebedsmacht weer bidden. Wat is God groot in deze kleintjes! Hier is de Heilige Geest aan het werk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag ik Domelynn voorstellen? Dit 10 jarige meisje is lid van de Tamboerijn dansgroep van onze Zondagschool.

Wat interessant is, is dat dit kind elke avond bidt, dat hun ouders herenigd gaan worden.

Thuis in het gebed vroeg zij, God haar vader te helpen te stoppen met drinken, terwijl ze in tranen aan het bidden was.

Ze wist niet dat haar vader het gebed al huilend door de dunne wandjes heen kon horen. Hij werd zo geraakt door dit gebed van zijn kind, dat hij besloot zijn leven te veranderen en te stoppen met drinken.

Toen haar moeder (die opdat moment nog in het buitenland werkte), op de hoogte kwam van dit gebed, raakte het haar zo, dat zij huilend zei: "dit is het incident om terug te gaan naar huis", om opnieuw herenigd veranderd weer familie te worden.

 

 

 

 

Een ander jong meisje is de 12 jarige Lucille, (hierboven samen op de foto). Zij kwam zondag naar onze kerk en luisterde naar Gods Woord.

Zij voelde Zijn aanwezigheid, liefde en acceptatie en dit gaf haar geloof. Later sprak ik met haar kringleider, die vertelde mij dat haar vader overleed toen ze nog een kleuter was en dat haar moeder nu in het buitenland is gaan werken. Nu verzorgt haat tante haar. Bij ons in de kerk, voelt zij zich geliefd, zij is nu deel van onze tamboerijngroep, voor haar is deze acceptatie heel belangrijk.

 

 

Even iets over ons zelf:

Met mij (Wander) gaat het goed, begin augustus zijn we weer door de scan gegaan en God dank geen bijzonderheden.

We zijn weer een jaar verder, Emy's situatie is stabiel. Het vermoeden bestaat dat zij lichte symptomen vertoont, die ook bij narcolepsie voorkomen. Dit zal de komende tijd nader worden onderzocht.

Dus is mijn vraag aan u, wilt u voor haar blijven bidden, in dit langdurige moeizame proces.

Die we samen met Hem gaan.

 

 

 

Giften t.n.v.

St. Tulong Natividad Nederland

IBAN: NL80 INGB 0004898244

Anbi KVK Alkmaar 37123598