Den Helder, augustus 2015

 

Lieve vrienden van Tulong Natividad

 

Pastor Rommel schrijft in zijn email aan Nederland: "Hoop dat jullie het goed hebben in Gods geweldige liefde".

Misschien hebben jullie het daar in Nederland ook wel een beetje last van, wij hebben écht weer een extreme tropische zomer achter de rug.

De problemen van vroeger komen nu sterker terug dan voorheen. Eerst hadden we geen irrigatie, nu wel. Maar met deze uitzonderlijke temperatuur veranderingen worden de problemen uit het verleden, het beheer van water wel schrijnend zichtbaar. Door de huidige droogte is er voor de rijstvelden geen genoeg water, hierdoor kunnen de boeren niet op tijd gaan planten en wordt het voor hen een zeer slecht seizoen.

Een nieuw gemeente lid van onze kerk, haar naam is zuster Evelyn, bleef ondanks alles standvastig op haar God vertrouwen. Elke ochtend ging ze samen met haar man br.Philip naar de rijstvelden om daar te bidden en als er water beschikbaar was hun velden te bevloeien.

 

 

 

 

Dit doen ze samen drie maanden lang voor dat ze kunnen gaan oogsten. Ze hoorden van de andere boeren in de omgeving dat één hectare, normaal ongeveer 100 zakkenrijst opbrengt. Maar nu omdat er niet voldoende water is, oogsten ze slechts 40 zakkenrijst per hectare en de rest van de oogst verdord. Maar dit echtpaar heeft een geweldig vertrouwen in hun Heer, dat Hij tot grote dingen in staat is, en dat Hij hun rijstoogst ondanks alles zal zegenen.

Na een lange tijd van wachten is de tijd van oogsten is eindelijk aangebroken, geprezen zij de Here God voor dit geweldige resultaat.

Hun drie hectaren hebben ondanks deze droogte en watertekort toch 310 zakkenrijst opgeleverd.

Zij zijn zo dankbaar dat de Heer hun gebeden heeft verhoord.

Ze hebben hun getuigenis in de gemeente verteld, ons vertrouwen in Hem is opnieuw bevestigd, niet in het weer, en ook niet wat mensen zeggen, maar alleen de Almachtige, onze Hemelse Vader die voor ons zorgt.

Br. Chester en zr. Lanie aan wie we een klein bedrag hadden geleend, hebben geprobeerd om in ons dorp een visdistributie handel op te zetten maar dit is helaas niet gelukt.

Gedwongen moesten ze nu op zoek naar ander werk ver weg van ons dorp.

Een vriendin van Lanie, heeft haar in Baguio (dat is een stad in de bergen in het noorden z’n 200 km bij ons vandaan) werk aangeboden, en hun kinderen kunnen daar naar school. Br.Chester wacht op werkcontract voor 2 jaar, bij een bedrijf dat blikverpakkingen maakt in Saoedi-Arabië.

Het is jammer, dat ze nu zo ver weg bij ons vandaan wonen, wij missen hun hulp in de gemeente. Ik (Rommel) ben naar Baguio gereisd om te zien hoe met ze gaat, ik heb hen gesproken en met ze gebeden.

Ondanks hun moeilijke situatie, zal God toch voor ze blijven zorgen, zij op hun beurt willen het ook van Hem blijven verwachten, maar dit is voor hen wel de beproeving op dit moment.

In de maanden april en mei is het voor drie vaders die ook in buitenland werken zomerverlof, ook zij helpen ons dan graag mee de gemeentewerk tijdelijk te versterken. En zo gaat door zijn genade Godswerk toch gewoon door.

 

 

 

Dit schooljaar hebben we voor 26 kinderen hun tas met complete schoolbenodigdheden kunnen kopen.

Niet alleen zij zijn blij en dankbaar maar ook hun ouders.

Een kind dat die de schooltas kreeg, wilde gelijk naar school zou pas een week later open gaan. Het kind kon niet begrijpen dat ze nog even moest wachten zo blij was ze met haar schooltas.

Ik als voorganger van onze kleine gemeente bidt dat God elke sponsor zegent, die dit elk jaar weer mogelijk maakt.

Vorig lesjaar maakten we eten klaar voor17 kinderen van de lager school klaar; nu zijn er 5 kinderen overgegaan naar het voortgezet onderwijs. Nu zijn er nog 12 kinderen over, voor deze kinderen zijn we gestopt met het klaar-maken van eten, want de helft van deze kinderen kwam niet dagen.

 

 

 

 

Voor het nieuwe schooljaar kunnen we 26 kinderen voor de lagere school en 38 kinderen naar de dagopvang ondersteunen.

Juf Weng heeft 20 kinderen in het buurtgebouw aan de overkant van de grote weg en juf Thes heeft 18 kinderen in de klas in ons kerkgebouw in de dagopvang.

Elke jaar hebben de leraressen een drie daags seminar, waar ze nieuw ideeën en strategieën opdoen, zodat ze nog beter met de kinderen van de dagopvang om kunt gaan.

Dit seminar, is voor Juf Thes belangrijk om bij te wonen, want onze beiden jufs zijn geen gediplomeerde leraressen.

Zijn wel geaccepteerd en toegelaten omdat ze al jaren lang leiding geven aan onze zondagschool.

Tijdens dit seminar kreeg Juf Thes het benodigde certificaat dat voor het komende schooljaar nodig is uitgereikt.

 

 

Ondanks de beproeving en omstandigheden zijn we toch overwinnaars in Christus. Een broer in Christus wilde graag elke zondag zijn familie mee naar de kerk nemen, om zo in geloof te groeien. Hij heeft vier kinderen en dat is eigenlijke probleem. We hebben geprobeerd hem te beloven om hun te komen halen, zodat ze toch elke zondag aanwezig konden zijn. Maar hij was gewoon te verlegen om dit te vragen. Na enkele weken hen op zondagochtend gemist te hebben, ben ik (Rommel) hen thuis gaan opzoeken.

Hij vertelde mij, dat hij in gebed aan de Here had gevraagd dat ze over een vervoermiddel konden beschikken, om zondags mee naar de kerk te gaan en door de weeks als motorbestuurder voor een inkomen van het gezin te zorgen. Na een lange tijd van afwezigheid, waren ze allemaal op een zondagmorgen in de kerk, blij en dankbaar benaderde hij mij, en vertelde dat hun gebed was beantwoordt.

 

 

 

 

We hebben een broer aan de Heer moeten teruggeven, wij noemde hem vader Taramang, een man die altijd voor ons werkelijk een zegen was, die altijd en overal hielp bij in het gemeentewerk.

 

 

 

Zelfs in zijn hoge ouderdom gebruikte nog zijn cement troffel bij ons laatste project de keukenbouw, duwde vele kruiwagens met zand, en maakte de kerk meeschoon, hij was chauffeur voor de vrouwen die naar hun huisgroep wilden. Hij deed ook de tuin van de kerk en plant hij groente voor de gemeenteleden. In december vorige jaar waren ze samen 50 jaar getrouwd, wij hebben gezamenlijk hun huwelijksfeest gevierd, en daar heeft het nog eens gezegd, ik verlang zo er naar om naar de Heer te gaan, nu is zijn wens vervuld, wij zullen hem missen.

Ons project het kerkgebouw, is stukje bij beetje nu van binnen en buiten geheel geverfd, we hebben geld ingezameld, we hebben nu de buitenmuur tegen over het keukengebouw kunnen schilderen.

 

 

 

 

November vorig jaar, hebben we onderdelen uit de LCD projector moeten vervangen.

Ook hebben ook weer een collectezegen na het oogstseizoen gehouden, en konden daarmee een 48 inch led TV kunnen kopen, wij dachten dat is toch al behoorlijk groot, maar in onze grote kerk valt het eigenlijk wel mee, we gebruiken het voor presentaties en liederen.

 

 

 

Ons volgende project is een extra laptop zodat we in beide hoeken van de kerkzaal de liederen goed kunnen projecteren en het daarop volgende project is het podium voorzien van vloertegels.

Zo kunnen we toch in kleine stapjes Zijn werk volbrengen.

Tot slot willen wij als u bestuur van Tulong Natividad Nederland u bedanken voor uw geweldige steun en wij wensen u een fijne en goede vakantie toe.

 

Tot slot nog iets voor ons zelf.

Met mij (Wander) gaat het goed, volgende maand volgen er weer periodieke onderzoeken, maar daar verwacht ik zelf niets bijzonder van.

Wat Emy betreft, zijn we in Amsterdams onderzoek een fase verder. Ze heeft nu een slaapapneu mondgebit gekregen en moet hiermee leren slapen en in november is er een nader onderzoek of dit bij haar functioneert.

 

Gebedspunten:

Bidt voor Emy dat haar lichaam deze situatie zal accepteren, waardoor ze beter kan gaan slapen.

Bidt voor doktoren om hun wijsheid te geven wat te doen.

Bidt voor gezondheid van Pastor Rommel en zijn gezin.

Bidt voor gezondheid voor de kinderen die wij het komende jaar kunnen helpen.

Bidt voor werkgelegenheid van deze analfabetische ouders, van wie wij de kinderen ondersteunen.

 

 

St. Tulong Natividad Nederland

Gironr. NL 80 INGB 0004898244

Kvk Alkmaar 371.23.598