Algemene hulpverlening

 

Incidentele voorkomende noodgevallen, die voortkomen uit natuurrampen en andere vormen van calamiteiten.